Брой на „Литературен вестник“ посветен на Йежи Гедройч

Брой на „Литературен вестник“ посветен на Йежи Гедройч

Подготовката и издаването на тематичен брой, посветен на явления и проблеми, характеризиращи конкретен културен кръг, често има характера на популяризаторска дейност. Действително, в рецепцията на полската литература и на полската обществена мисъл от втората половина на ХХ в. липсата на фигурата на Йежи Гедройч е осезаема. Парижката „Култура” се превръща във форум, на който се изявяват най-значимите творци след Втората световна война, на който се дискутират ключови проблеми на полското и европейското общество. Списанието формира не само вкусове, но и определен модел за възприемане на действителността и за обществена активност.

Целта на този брой обаче не е само да уплътни представата за образа на полския интелектуалец и неговата роля в политическия живот. Задачата ни не се ограничава до връщането към историческия контекст от периода на съпротивата срещу комунистическите режими в Източна Европа. Проектът на Йежи Гедройч не губи своето значение и актуалност след 1989 г., когато голямата му борба – за възстановяване на демократичните процеси и суверенитета на Полша – се увенчава с успех, а външната политика на страната се формира въз основа на принципите, прокламирани от публицистите на „Култура”.

Днес Европа отново е изправена пред поредица от кризи, които ни връщат към болезнените въпроси за общността и различието, за йерархията на ценностите, за значението на историческата памет и нейното осмисляне. В този контекст „Култура” предлага един модел за диалог, който проблематизира установените стереотипи, преосмисля конфликти, продължили векове, предлага проект за една качествено нова общност.

Гедройч се превръща в знакова фигура за полското общество. Той олицетворява образа на интелектуалеца, който съчетава в себе си етоса на обществено ангажираната личност, силната историческа памет и отворената, диалогична нагласа, която признава правото на глас на Другия и търси възможности за ползотворно взаимодействие с него. Връщането към неговата личност позволява актуализация на проблема за ролята и значението на хуманитарната мисъл в съвременната социална, политическа и културна ситуация.

Радостина Петрова

„Литературен вестник“ (№ 35/26.10.2016) посветен на Йежи Гедройч

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментарите .

Научете повече за Полша

Back to top