Българо-полска конференция “Християнска култура и фолклор в съвременността – българо-полски паралели”

Българо-полска конференция “Християнска култура и фолклор в съвременността – българо-полски паралели”

Българо-полска конференция „Християнска култура и фолклор в съвременността – българо-полски паралели“

На конференцията ще бъдат показани резултатите от работата по тригодишен едноименен проект на полски и български учени по проблемите на взаимното проникване на християнската и фолклорната култура в съвременността при народните култове към светците. Учените етнолози, фолклористи, музиколози, изкуствоведи са провели интердисциплинарни теренни проучвания сред католици и православни в Полша и България в поклоннически места, църкви и манастири, изследвайки явленията в тяхната интегрална цялост на ниво слово, звук и образ. С докладите си целят да запознаят специалисти от различни сфери на науката и културата и широката публика с разнообразни църковни ритуали, религиозни народни обичаи, поклоннически и обредни практики, религиозни легенди, песнопения, религиозна народна музика и народно сакрално изкуство в полската и българската култура.

С участието на учени от Полша (докладите ще бъдат представени на английски език):
гл. ас. д-р Вероника Гроздев-Колачинска (Институт за изкуства при Полската академия на науките във Варшава) – „Традиционните религиозни песнопения при католическите общности в България и Полша – сравнителна перспектива“
гл. ас. д-р Яцек Яцковски – (Институт за изкуства при Полската академия на науките във Варшава) – „Песни на иконата”. Между политиката, религията и фолклорната религиозност“
проф. д-р хаб. Магдалена Зовчак (Институт за етнология и културна антропология при Варшавския университет) – „Религиозните общности и отношението им към традицията. Полша – Украйна (Из изследванията на католиците от източен обред в Бели Бор, Западнопоморско войводство и католиците в Мурафа, Винницка област)“.
д-р хаб. Божена Юзефув-Червинска (Академия за хуманитарни науки „Александър Гейщор“ в Пултуск) – „Чудотворни места – през призмата на сакралната география и етнографското изследване“.
д-р хаб. Томаш Рокош (Институт за музикознание при Люблинския католически университет „Йоан Павел II“) – „Обредността на лятното слънцестоене: дефиниции, модели, текстове – полско-български паралели“.
д-р хаб. Пиотр Гроховски (Катедра „Културология“ при Университета „Mиколай Коперник“ в Торун) – „Чудеса и визионери в ерата на цифровите технологии“.

И учени от България:
доц. д-р Вихра Баева (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – „Християнство и местни култове – българо-полски паралели“.
доц. д-р Наталия Рашкова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – „Съпоставително изследване на католическия празник Тяло и Кръв Христови в българско и полско село“.
гл. ас. д-р Цветелина Димитрова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – „Българско-полски паралели на мотива Пиета във фолклорната религиозност“.
доц. д-р Катя Михайлова (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – „Травматична памет и религиозен култ – по примера на култа към св. Димитър Солунски и Залешанската Божа майка в Подласие, Полша.
гл. ас. д-р Даниел Фокас (Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН) – „Мироточивите икони и съвременните православни християни – по примери от Шумен (България) и Тереспол (Полша)“
доц. д-р Мира Маркова (Катедра „Етнология и културна антропология“ при Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – „Трансформации на фолклорната и религиозната култура в Странджа през призмата на обичая Еньова буля и култа към св. Модест“.

Изпъления на църковни песнопения и народни песни на етногрупа “Гром Падина”
19.00 – 19.30 ч.

Подробна програма на конференцията вж. на: http://iefem.bas.bg/

26 октомври, четвъртък, 9.30 – 18.30 ч.
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, ул. Московска 6А, Зала 19

Съорганизатори: Институт за изкуства ПАН, Полски институт в София

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментарите .

Научете повече за Полша

Back to top