Култура и лидерство в образователни институции и организации за социална работа

Култура и лидерство в образователни институции и организации за социална работа

Международна научно-практическа конференция в Нова конферентна зала на СУ „Св. Кл. Охридски“

На 27.11.2013 г. (сряда)

на тема „Култура и лидерство в образователни институции и организации за социална работа“

доц.д-р Божидара Искрева Кривирадева, ръководител проект „Характеристики и особености на организационната култура в социални организации“, финансиран от Фонд научни изследвани при СУ „Св. Кл. Охридски“

От 9 да 16 часа на 27-ми ноември 2013 г. в Нова конферентна зала на СУ „Св. Кл. Охридски“ в рамките на Климентовите четения, ще се проведе международна научна конференция на тема „Култура и лидерство в образователни институции и организации за социална работа“. Конференцията се организира по проект „Характеристики и особености на организационната култура в социални организации“ и с любезното съдействие на Полски институт, гр. София.  На нея ще бъде представено международно теоретико-емпирично изследване насочено към проучване мястото и значението на Организационната култура при осъществяването на ефективна дейност от страна на социалните организации, с фокус върху образователните институции и организации за социална работа. Изследването е проведено от международен екип от специалисти, от България, Полша, Чехия, Русия и Македония. Инструментариумът на изследването бе специално създаден и насочен към конкретната група социални организации, съобразно спецификата им на функциониране.

На международната конференция в София наши уважавани лектори и гости ще бъдат:
проф.дпн Вяра Гюрова, член на екипа по проекта и член на катедра „Теория на възпитанието“ във факултета по Педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски“, Р. България, тема на доклада  „Организационна култура и лидерско поведение“
Проф.д-р хаб. Тамара Захарук, Ректор на Природо-хуманистичен университет в гр. Сиедлице, Полша, тема на доклада „Организационната култура като едно от измеренията на климата в социалните организации“
Проф.д.п.н. Инна Федотенко, Завеждащ катедра Психология на образованието, Тулски държавен педагогически университет «Лев Толстой», Русия, тема «Култура и лидерство в образователни институции – резултати от емпирично изследване».
проф.д-р хаб. Славомир Собчак, директор на институт по Педагогика в Природо-хуманистичен университет, г. Сиедлце, Полша, раб.тема на доклада „Организационната култура като едно от измеренията на климата в социалните организации“.
проф.д-р хаб. Норберт Пикула, Директор на Институт за Социална работа в Педагогически университет, Краков, Полша, тема на доклада „Възрастните като създатели на съвременната култура “
доц.д-р Иржи Прокоп, Карлов университет, Педагогически факултет, катедра Педагогика, Прага, Чешка Република, тема на доклада „Култура и лидерство в образователни институции“.
доц.д-р Снежана Саламовска, ръководител катедра „Маркетинг, мениджмънт и бизнес“, Университет „Св. Кл. Охридски“ – Битола, Р. Македония, Икономически факултет – Прилеп, Р. Македония, тема на доклада „Организационна архитектура и лидерство“.
д-р Беата Бочан, заместник-директор на Институт по Педагогика в Природо-хуманистичен университет, гр. Сиедлце, Полша, тема на доклада „Културата и лидерството в образователните институции – резултати от емпирично изследване“
д-р Йоана Лукашик, заместник-директор на Института за образователни науки, Педагогически университет в Краков, Полша, темата на доклад „Управляващият екип от учители и качествено развитие на училището. Директора на училището като лидер“
Д-р Катажина Мирослав-Навроцка, заместник-директор на Институт за специална педагогика в Академия по Специална педагогика, г. Варшава, Полша, тема на доклада „Професионални компетенции на директорите на организациите за ресоциализация“.
Д-р Йонка Първанова, член на катедра „Управление на образованието и история на педагогиката“ във Факултета по Педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски“, Р. България, тема на доклада „Мястото на образователния лидер за ефективното управление на училището“
Доц.д-р Божидара Кривирадева, ръководител на екипа по проекта, СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по педагогика, ръководител катедра „Теория на възпитанието“, тема на доклада „Организационната култура в университета през погледа на студентите“

На международната научно-практическа конференция ще се включат  и наши партньори от практиката, които ще ни разкажат за развитието на техните организации. Те ще ни разкажат също така и за предизвикателствата пред които са били изправени и са изправени, за да осъществяват ефективна организационна политика, чрез която да създават положителен микроклимат, да стимулират специалистите да работят по най-добрия начин и да дадат най-доброто от себе си при работата с децата, техните родители. Нашите гости ще споделят и част от предизвикателствата в работата им при осъществяването на практическа дейност с нашите студенти, техните бъдещи колеги. В рамките на международната научно-практическа конференция щ се организира и благотворителна изложба, с произведения на деца, посещаващи един от центровете на нашите партньори от практиката.
В рамките на конференцията ще бъдат проведени и дискусии по някои от темите, в които се надяваме активно да се включат студентите от факултета по Педагогика. Те ще имат възможността да представят свои изследвания за влиянието и значението на организационната култура в социално-педагогическите организации. Научния форум ще бъде отворен за споделяне на лични мнения и провеждането на целенасочени дискусии, относно влиянието на Организационната култура върху живота и дейността на работещите в тях.

Доц. д-р Божидара Кривирадева

Лице за контакти:
Доц.д-р Божидара Искрева Кривирадева,
Ръководител катедра Теория на възпитанието
При СУ „Св. Кл. Охридски“, Факултет по педагогика
Организатор на събитието и ръководител на проекта
Тел. 0888307173
e-mail: kriviradeva@abv.bg

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментарите .

Научете повече за Полша