Приносът на Юзеф Пилсудски за възстановяване на независимостта на Полша през 1918 г. – лекция на Мачей Жучковски

Приносът на Юзеф Пилсудски за възстановяване на независимостта на Полша през 1918 г. – лекция на Мачей Жучковски

23 март 2017 г.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Съвместно с Историческия факултет

Напиши коментар

Научете повече за Полша