Лекция на проф. д-р Йоланта Шарлей “Семитска и европейска концепция за думата”

Лекция на проф. д-р Йоланта Шарлей “Семитска и европейска концепция за думата”

20 април 2017 г.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Полонистичен кабинет 149

Напиши коментар

Научете повече за Полша