Българо-полска конференция “Християнска култура и фолклор в съвременността – българо-полски паралели”

Българо-полска конференция “Християнска култура и фолклор в съвременността – българо-полски паралели”

26 октомври 2017
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Напиши коментар

Научете повече за Полша