Семинар на Мариуш Шчигел за студентите на Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ

Семинар на Мариуш Шчигел за студентите на Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ

фотограф: Иво Чупетловски

Напиши коментар

Научете повече за Полша