Откриване на изложба текстил от Централния музей на текстила в Лодз

Откриване на изложба текстил от Централния музей на текстила в Лодз

с участието на уредника Малгожата Врублевска-Маркевич и проф. Ана Бояджиева

Напиши коментар

Научете повече за Полша