Представяне на книгата с лекции на проф. Боян Пенев

Представяне на книгата с лекции на проф. Боян Пенев

Представяне на книгата с лекции на проф. Боян Пенев „Западноевропейската романтика и нейното отражение в славянските литератури”.   Книгата представи литературният историк и критик проф. дфн Светлозар Игов от Института за литература – БАН.  С участието на Татяна Джокова, отговорен редактор в Университетското издателство, и доц. д-р Калина Бахнева, съставител и автор на встъпителната студия.
фотограф: Иво Чупетловски

Напиши коментар

Научете повече за Полша