Нове. Археологически пътеводител по римски легионерски лагер и ранновизантийски град.

Нове. Археологически пътеводител по римски легионерски лагер и ранновизантийски град.

Представяне на българското издание на книгата „Нове. Археологически пътеводител по римски легионерски лагер и ранновизантийски град”. Автори – Тадеуш Сарновски, Анджей Б. Бернацки, Maртин Лемке, Aгнешка Томас, Павлина Владкова.
Мултимедийна презентация „54 години българо-полски проучвания в римския военен лагер и ранновизантийски град Нове край Свищов”.
фотограф: Иво Чупетловски

Напиши коментар

Научете повече за Полша