Полският институт в София търси кандидати

Полският институт в София търси кандидати

Полският институт в София търси кандидати за позицията:
специалист в Програмния отдел и връзки с обществеността

Задължения:
* Отговаря за информационния пункт (рецепция) на Полския институт. Осъществява първия контакт с посетителите, предоставя информация за проявите на Института, културата, образованието, туризма и др., свързани с Полша.
* Отговаря за поддръжката и актуализирането на сайта, програмата, профила на Полския институт във фейсбук и обратната връзка, поддържа и други социални платформи (YouTube,Twitter).
* Kоординира събитията, организирани в рамките на мрежата EUNIC и поддържа връзката на Полския институт с останалите културни институти на английски език.
* Активно контактува с българските медии, изготвя и редактира съобщения до медиите за проявите, организирани от Полския институт в София, културни събития в България, свързани с Полша, и културни събития в Полша.
* Сътрудничи с институции, асоциации и творци при организирането на културните прояви на Института в България, изготвя планове и координира осъществяването им.

Изисквания:
- висше образование (може и последна година от следването)
- български език като майчин
- полски език писмено и говоримо
- английски език писмено и говоримо
- отлично познаване на културните институции в България
- много добро познаване на съвременната полска култура
- познаване на социалните мрежи (Facebook, Twitter) и поддръжка на сайта на Института
- висока лична култура, умения за общуване
- умения за бързо писане и редактиране на текстове, предназначени за различни потребители
- точност и умения за работа в условия на ограничено време
- готовност за командировки и работа вечер

CV и мотивационно писмо на български и английски език очакваме до 15 април на е-мейл sofia@instytutpolski.org с тема „Специалист в Програмен отдел и връзки с обществеността”.
Институтът си запазва правото да се свързва само с избрани кандидати.

Напиши коментар

Научете повече за Полша