Среща на Лукаш Войтушик със студенти и преподаватели по радиожурналистика от ФЖМК

Среща на Лукаш Войтушик със студенти и преподаватели по радиожурналистика от ФЖМК

Срещата на Лукаш Войтушик със студенти и преподаватели по радиожурналистика от ФЖМК. Тема: “Какво четат, слушат и гледат поляците? Медийният пазар в Полша” се състоя на 19 октомври (понеделник) във Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет.

Напиши коментар

Научете повече за Полша