Изтъкнати социолози и философи в България

Изтъкнати социолози и философи в България

През месец ноември гости на Полския институт бяха проф. Зигмунт Бауман и проф. Александра Яшинска-Каня. те изнесоха лекции в Полския институт, Софийския университет. Бяха излъчени два филма: “Проблемът да бъдеш човек днес” – филм за проф. Зигмунт Бауман и “Любов, Европа, светът на Зигмунт Бауман”. На 7 ноември в Полския института се състоя тържественото връчване на отличието “Почетен знак с лента на Института за изследване на обществата и знанието” на проф. Зигмунт Бауман.

Напиши коментар

Научете повече за Полша