Лекция на Павел Ковал “Полската обществена трансформация и ангажираността на Полша в процесите на демократизация”

Лекция на Павел Ковал “Полската обществена трансформация и ангажираността на Полша в процесите на демократизация”

14 ноември 2016
Център за култура и дебат “Червената къща” в София

Напиши коментар

Научете повече за Полша