I Международен ACT фестивал за свободен театър 11-17.11.2016 – “Усланд. По следите на Леонард З.”

I Международен ACT фестивал за свободен театър 11-17.11.2016 – “Усланд. По следите на Леонард З.”

18 ноември 2016
ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс, НДК

Напиши коментар

Научете повече за Полша