БОЖКО БОЖКОВ – От Гомулка до Квашневски и от Живков до Първанов. Спомените на преводача

БОЖКО БОЖКОВ
От Гомулка до Квашневски и от Живков до Първанов. Спомените на преводача
Издателство: ‚Валентин Траянов“, София, 2010

Напиши коментар

Научете повече за Полша