Брой на “Литературен вестник” посветен на Йежи Гедройч

Брой на “Литературен вестник” посветен на Йежи Гедройч

    Брой на “Литературен вестник” (35/26.10.2016)
    изцяло посветен на Йежи Гедройч

    Издателство “Литературен вестник”, София, 2016

    Напиши коментар

    Научете повече за Полша