Вислава Шимборска – Миг

Вислава Шимборска – Миг

  ШИМБОРСКА Вислава
  Миг

  Превод: Искра Ангелова
  Университетско издателство “Св. Климнент Охридски”
  Година: 2008

  Напиши коментар

  Научете повече за Полша