Димитрина Хамзе “Езикът на комичното. Върху творчество на полския писател новатор Витолд Гомбрович”

Димитрина Хамзе “Езикът на комичното. Върху творчество на полския писател новатор Витолд Гомбрович”

    Димитрина Хамзе
    “Езикът на комичното. Върху творчество на полския писател новатор Витолд Гомбрович”

    Издателска къща “Авлига”, София, 2016

    Напиши коментар

    Научете повече за Полша