Любими полски автори и произведения. Избрани български преводи.

Любими полски автори и произведения. Избрани български преводи.
полско-българско двуезично издание
Под редакцията на доц. д-р Маргрета Григорова
Издателство “Фабер”, Велико Търново, 2014

Напиши коментар

Научете повече за Полша