Марек Биенчик “Книга на лицето”

Марек Биенчик “Книга на лицето”

  Марек Биенчик
  “Книга на лицето”

  Издателство „Фабер“, Велико Търново, 2015
  Превод: проф. дфн Маргрета Григорова

  Напиши коментар

  Научете повече за Полша