Петя Йосифова “Човекът-актьор в Театъра на Йежи Гротовски”

Петя Йосифова “Човекът-актьор в Театъра на Йежи Гротовски”

    Петя Йосифова
    “Човекът-актьор в Театъра на Йежи Гротовски”

    Издателство “Забелски глас”, Пловдив, 2016

    Напиши коментар

    Научете повече за Полша