“Различното патенце и… други, не само приказки” – антология съвременни полски пиеси за деца и младежи

“Различното патенце и… други, не само приказки” – антология съвременни полски пиеси за деца и младежи

  Антология
  “Различното патенце и… други, не само приказки” – антология съвременни полски пиеси за деца и младежи

  Издателство: Black Flamingo, София
  Година: 2015
  Подбор: Збигнев Руджински
  Редакция на пиесите: Вера Деянова

  Напиши коментар

  Научете повече за Полша