Списание “Български фолклор”, изцяло посветено на полската фолклористика, културна антропология и етнологи”

Списание “Български фолклор”, изцяло посветено на полската фолклористика, културна антропология и етнологи”

  Списание “Български фолклор”(4/2014). Полска фолклористика и етнолингвистика.

  Издателство: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, София, 2014
  Превод: Юлиян Божков
  Съставител и редактор на преводите: доц. д-р Катя Михайлова
  Главен редактор: доц. д-р Станой Станоев

  Напиши коментар

  Научете повече за Полша