Списание “История” (№ 6/2016) – “Полша между изтока и запада” (стр. 601-685)

Списание “История” (№ 6/2016) – “Полша между изтока и запада” (стр. 601-685)

    Списание “История” (№ 6/2016)
    “Полша между изтока и запада” (стр. 601-685)

    Национално издателство за образование и наука “Аз-буки”, София, 2016

    Напиши коментар

    Научете повече за Полша