Станислав Игнаци Виткевич – Новите форми в живопистта и произлизащите от тях недоразумения

Станислав Игнаци Виткевич
Новите форми в живопистта и произлизащите от тях недоразумения
Превод: Правда Спасова
Издателство: СОНМ, София
Година: 2011

Напиши коментар

Научете повече за Полша