Тадеуш Сарновски – Nove (Novae) Археологически пътеводител

Тадеуш Сарновски – Nove (Novae) Археологически пътеводител
Съавтори (Анджей Болеслав Бернацки, Павлина Владкова, Емил Йорданов, Мартин Лемке, Агнешка Томас)
Издателство на института по археология на Варшавския университет, Варшава, 2014

Напиши коментар

Научете повече за Полша