Bolesław Leśmian. Dzieła wszystkie. Szkice Literackie.

Zebrał i opracował Jacek Trznadel.
Drugi tom Dzieł wszystkich Bolesława Leśmiana zawiera twórczość eseistyczną i krytycznoliteracką Poety, recenzje teatralne, a także teksty, które można traktować jako manifest poetycki autora „Łąki”. W tomie znalazły się także recenzje Leśmiana, dotyczące głównie twórczości poetyckiej, jego współczesnych.

Напиши коментар

Научете повече за Полша