Боян Пенев – Западноеврепойеската романтика и нейните отражения в славянските литератури

Боян Пенев
Западноеврепойеската романтика и нейните отражения в славянските литератури
Университетско издателство “СЪ Св. Климент Охридски”
Година: 2013
Съставителство и встъпителна студия: Калина Бахнева

Напиши коментар

Научете повече за Полша