Чеслав Милош – „Родната Европа”

Чеслав МИЛОШ
“Родната Европа”

Издателство: МД Елиас Канети, Русе
Година: 2012
Превод: Мира Костова и Маргрета Григорова
Редактор: Пенка Ангелова

Книгата се издава с подкрепата на Института на книгата в Полша, Полския институт в София и със съдействието на “Ателие за езици и култури” към Филологическия факултет на БТУ “Св.св. Кирил и Методий”

Напиши коментар

Научете повече за Полша