TEATR

TEATR – месечно издание, посветено на съвременния театър. В списаниете се публикуват рецензии и резюмета за премиерите в полските театри, както и в някои чуждестранни театри, информация за театрални фестивали и книги, рубрики и есета на театрална тематика.

Напиши коментар

Научете повече за Полша