Календар

23.05.2018

Пловдив: “Сатирата през междувоенното двадесетилетие (върху творчеството на Юлиан Тувим)” – лекции на проф. дфн Томаш Стемпен за студенти-филолози

Tomasz Stepień

Пловдив
23 май, сряда, 15.00 ч.
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, зала № 10 (семинарна зала)

Съвместно с Филологическия факултет

Проф. дфн Томаш Стемпен – професор по хуманитарни науки в областта на литературознанието, свързан професионално със Силезийския унивестрситет (1976–2001) и Техническо-хуманитарната академия в Белско-Бяла (от 2002). Научните интереси на проф. Стемпен са съсредоточени върху литературата на междувоенното двадесетилетие и попкултурата. Най-важни публикации: „Kabaret Juliana Tuwima” (1989) (Кабарето на Юлиан Тувим), „O satyrze” (1996) (За сатирата), „Zabawa – poetyka – polityka” (2002)(Забава – поетика – политика), „Gałczyński i media” (2005) (Галчински и медиите).

Начало: 23.05.2018 15:00
Край: 23.05.2018 17:00
Място: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", зала "Koмпас"/ Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie, sala wykładowa "Kompas"
Адрес:
зала № 10 (семинарна зала)/ sala nr 10
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

22.05.2018

Oткриване на изложбата „Буквите на България – aзбука на Европа”

ogradata

22 май, вторник, 17.00 ч.
Оградата на Посолството на Република Полша, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

Организатори: Полски институт в София съвместно с Посолството на Република Полша в България и Международното триенале на сценичния плакат в София

По случай 24 май – Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост

Изявени майстори на плаката (27 чуждестранни и 3 българи) от 20 страни участваха в мащабен проект, иницииран от Международното триенале на сценичния плакат в София и посветен на българската азбука. Резултат от тяхната работа са проектите на 30 български букви. Koлекцията от постери е посветена на България и нейната култура през темата за уникалността и универсалността на българската азбука – една от трите писмености на Европа. Една от буквите – “Ь” e създадена след конкурс между млади български художници и студенти, в който участват повече от 60 проекта на автори до 35 годишна възраст.

Изложбата „Буквите на България – aзбука на Европа” е представена в Мадрид, Париж – в рамките на Европейския салон на изкуствата, Ню Йорк, Музея на печата – Токио, в ЮНЕСКО – Париж, Международното биенале на плаката (Колорадо, САЩ), Музея на плаката в Лахти и Финландия.

Изложбата продължава до 30 септември 2018 г.

Начало: 22.05.2018 17:00
Край: 22.05.2018 18:00
Място: Оградата на Посолството на Република Полша в София/ Ogrodzenie Ambasady RP w Sofii
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

“Сатирата през междувоенното двадесетилетие (върху творчеството на Юлиан Тувим)” – лекции на проф. дфн Томаш Стемпен за студенти-филолози

Tomasz Stepień

22 май, вторник, 12.30 ч.
Софийски университет “Св. Климент Охридски“, Полонистичен кабинет 149, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Проф. дфн Томаш Стемпен – професор по хуманитарни науки в областта на литературознанието, свързан професионално със Силезийския унивестрситет (1976–2001) и Техническо-хуманитарната академия в Белско-Бяла (от 2002). Научните интереси на проф. Стемпен са съсредоточени върху литературата на междувоенното двадесетилетие и попкултурата. Най-важни публикации: „Kabaret Juliana Tuwima” (1989) (Кабарето на Юлиан Тувим), „O satyrze” (1996) (За сатирата), „Zabawa – poetyka – polityka” (2002)(Забава – поетика – политика), „Gałczyński i media” (2005) (Галчински и медиите).

Начало: 22.05.2018 12:30
Край: 22.05.2018 14:30
Място: Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski
Адрес:
Полонистичен кабинет 149/ Pracownia polonistyczna im. Adama Mickiewicza nr 149
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

21.05.2018

Рецитал на Maгдалена Лисак (пиано)

IMG_23_2016-04-01_Web

21 май, понеделник, 19:00 ч.
Софийска филхармония, камерна зала „България“, билети в касата

В програмата: творби на Фр. Шопен, П. Микетин, K. Шимановски, Д. Пшибилски

В рамките на цикъла „Музиката на Европа“ на Софийската филхармония

Магдалена Лисак завършва с отличие Музикалната академия в Катовице. Продължава обучението си в Консерваторията в Цюрих и в Musik-Akademie в Базел при проф. Кристиян Цимерман. Лауреат на VI награда на XIII Международен клавирен конкурс „Фредерик Шопен“ във Варшава през 1995.
Осъществява активна концертна дейност, като изпълнява рецитали, концертира с оркестри и камерни състави в Полша и в повечето европейски страни, както и в САЩ, Канада, Япония, Китай и Бразилия. Гастролира в престижни концертни зали. Концертира и като солист под палката на изтъкнати диригенти. По покана на Националния институт „Фредерик Шопен“ тя записва диск от серията The Real Chopin (2013) с творби от полския композитор, изпълнени на исторически инструмент от епохата на Шопен.
Aсистент в Катедрата по пиано в Музикалната академия в Катовице. Нейната педагогическа дейност включва майсторски класове в Токио и лекции в японските университети за изкуство. Участва в работата на журито на International Chopin Piano Competition in Asia (2010, 2011, 2012), Селекционната комисия на XV Международен клавирен конкурс „Фредерик Шопен“ във Варшава (2010) и на Националния клавирен конкурс „Фредерик Шопен“ във Варшава (2013 г.).
Нейни интерпретации са записани за Deutsche Rundfunk, Радио Suisse Romande, Полското радио, Полската телевизия, както и на дискове за компанията DUX, Полското радио Катовице и Accord.

На 22 и 23 май пианистката ще проведе майсторски клас за студенти от НМУ „Проф. Панчо Владигеров“ в София.

Начало: 21.05.2018 19:00
Край: 21.05.2018 21:00
Място: Софийска филхармония, камерна зала „България“/ Filharmonia Sofijska, Sala Kameralna
Цена: билети на касата/ bilety w kasie

15.05.2018

Откриване на документалната изложба “Студената война. Кратка история на един разделен свят” от Института за национална памет във Варшава

Layout 1

15 май, вторник, 18:00 ч.
Полски институт, вход свободен

Изложбата “Студената война. Кратка история на разделения свят” е покана за пътуване в недалечното минало, към реалиите на конфликт, който след края на Втората световна война почти половин век бе в центъра на следвоенната история, който беляза живота на милиони хора и формира облика на съвременния свят. Тоталният и многоизмерен характер на това противопоставяне остави следа в толкова различни сфери на живота, че всеки опит да бъде показано на едно място и време, в рамките на една изложба сигурно би оставил усещане за непълнота. Предвид всичко това, авторите предлагат авторски и по силата на обстоятелствата субективен поглед към историята на студената война, като я оформят като многопосочен разказ. Разказ, който включва събития, явления и различните им аспекти, главни герои (понякога малко познати или направо забравени), изиграли важна роля в протичането на този конфликт.

Решаваща роля за силното въздействие на разказа играят фотографиите. Авторите са се постарали сред известните снимки, превърнали се в икони на студената война, да намерят място и такива, които предизвикват размисъл. За това допринася и формата на представяне – големи, приковаващи вниманието близки планове, придружени от кратък коментар. По този начин подзаглавието на изложбата Кратка история на един разделен свят разкрива нейната същност и замисъла на авторите – размисъл върху конфликта, който почти половин век бе в центъра на световната история, без да претендира да бъде изчерпателна хроника на събитията.

Изложбата продължава до 12 юли 2018 г.

Начало: 15.05.2018 18:00
Край: 15.05.2018 20:00
Място: Полски институт/ Instytut Polski
Адрес:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

13.05.2018

Дискусионен панел: Науката като култура и идентичност

13 май, неделя, 15:00 ч.
София Тех Парк, зала Космос, за обща публика, вход с безплатни пропуски от тук

Мрежата от културните институти на страните от ЕС (EUNIC) стартираха през 2018 г. серия от публични дискусии, за да обсъдят заедно различните аспекти на съвременната култура. След панела за “ДНК на културата”, време е да поговорим за науката като култура и идентичност.

Международният панел от учени, творци и дипломат ще провокира размисли за партньорствата в науката, границите и преодоляването на някои от най-наболелите проблеми на Европа.

Начало: 13.05.2018 15:00
Край: 13.05.2018 16:00
Място: София Тех Парк, зала Космос

VIII Софийски фестивал на науката (10-13.05.2018)

Science Busking (10)_web

13 май, неделя
София Тех парк, зала Мтел Арена, бул. Цариградско шосе № 118
Science Busking

Съвместно с Министерството на образованието и науката, Столична община и EUNIC Cluster Bulgaria

Участие на Томаш Рушковски и Павел Яскулски от полската образователна организация “Хевелиовци на науката“ в VIII Софийски фестивал на науката (10-13.05.2018)

Science Busking – научно жонгльорство, това е най-точният превод на тази активност. Идва от английски “busker” – “уличен артист”. С помощта на простичък реквизит и помощта на публиката презентаторите осъществяват лесни, но често неочаквани експерименти.
Не пропускайте химическите магии на открито от Корпуса за бързо гърмене.

Томаш Рушковски – биолог и популяризатор на науката. Демонстратор в Научния център „Коперник“ във Варшава. Автор на сценарии за научни демонстрации, лекции и семинари. Лауреат на наградата „Nordic Science Centre Forbund award for outstanding performance 2015”.

Павел Яскулски – археолог и популяризатор на науката. По време на следването си се занимава с експериментална археология и историческа реконструкция. От 2010 г. е демонстратор в Научния център „Коперник“ във Варшава. Автор на сценарии за научни демонстрации, лекции и семинари. Участник във фестивали в Естония и Италия.

“Хевелиовци на науката“ – oт 2015 г. Томаш Рушковски и Павел Яскулски са екип. Той се ражда от страстта им към популяризиране на науката. Отличителен белег на техните демонстрации, лекции и работилници е сътрудничеството с участниците, разнообразна динамика, стремеж към ясно и интересно представяне на информацията и грижа за безопасността на присъстващите.

Повече информация за фестивала на www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival

Date: 13.05.2018
Място: София Тех парк, зала Мтел Арена/ Sofia Tech Park, Sala Mtel Arena
Адрес:
бул. Цариградско шосе № 118/ bul. Carigradsko Szose nr 111B

12.05.2018

VIII Софийски фестивал на науката (10-13.05.2018)

Science Busking (10)_web

12 май, събота
София Тех парк, зала Мтел Арена, бул. Цариградско шосе № 118
Science Busking

Съвместно с Министерството на образованието и науката, Столична община и EUNIC Cluster Bulgaria

Участие на Томаш Рушковски и Павел Яскулски от полската образователна организация “Хевелиовци на науката“ в VIII Софийски фестивал на науката (10-13.05.2018)

Science Busking – научно жонгльорство, това е най-точният превод на тази активност. Идва от английски “busker” – “уличен артист”. С помощта на простичък реквизит и помощта на публиката презентаторите осъществяват лесни, но често неочаквани експерименти.
Не пропускайте химическите магии на открито от Корпуса за бързо гърмене

Томаш Рушковски – биолог и популяризатор на науката. Демонстратор в Научния център „Коперник“ във Варшава. Автор на сценарии за научни демонстрации, лекции и семинари. Лауреат на наградата „Nordic Science Centre Forbund award for outstanding performance 2015”.

Павел Яскулски – археолог и популяризатор на науката. По време на следването си се занимава с експериментална археология и историческа реконструкция. От 2010 г. е демонстратор в Научния център „Коперник“ във Варшава. Автор на сценарии за научни демонстрации, лекции и семинари. Участник във фестивали в Естония и Италия.

“Хевелиовци на науката“ – oт 2015 г. Томаш Рушковски и Павел Яскулски са екип. Той се ражда от страстта им към популяризиране на науката. Отличителен белег на техните демонстрации, лекции и работилници е сътрудничеството с участниците, разнообразна динамика, стремеж към ясно и интересно представяне на информацията и грижа за безопасността на присъстващите.

Повече информация за фестивала на www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival

Date: 12.05.2018
Място: София Тех парк, зала Мтел Арена/ Sofia Tech Park, Sala Mtel Arena
Адрес:
бул. Цариградско шосе № 118/ bul. Carigradsko Szose nr 111B

11.05.2018

VIII Софийски фестивал на науката (10-13.05.2018)

Tomasz Ruszkowski (5)_web

11 май, петък, 10.30 ч. – за ученици 1-4 клас
София Тех парк, зала Мтел Арена, бул. Цариградско шосе № 118
Научна демонстрация на английски език с превод на български

Съвместно с Министерството на образованието и науката, Столична община и EUNIC Cluster Bulgaria

Участие на Томаш Рушковски и Павел Яскулски от полската образователна организация “Хевелиовци на науката“ в VIII Софийски фестивал на науката (10-13.05.2018)

“007-Тайна научна агенция” – запознайте се с действащите агенти на ТНА. Тяхната мисия е набиране на нови членове на агенцията, които да популяризират науката. Разкривайки пред публиката тайните на работата си, агентите провеждат серия от тестове и експерименти върху кандидатие, като проверяват тяхната наблюдателност, концентрация, разделно внимание, устойчивост на стрес и много други качества, присъщи на един добър агент. Може да ви се стори, четова е забавна и лесна работа, но ще издържиш ли на всички тестове? Достатъчно ли си добър, за да се влееш в редиците на Тайната научна агенция? Посети нашия щанд и ще се разбереш!

Томаш Рушковски – биолог и популяризатор на науката. Демонстратор в Научния център „Коперник“ във Варшава. Автор на сценарии за научни демонстрации, лекции и семинари. Лауреат на наградата „Nordic Science Centre Forbund award for outstanding performance 2015”.

Павел Яскулски – археолог и популяризатор на науката. По време на следването си се занимава с експериментална археология и историческа реконструкция. От 2010 г. е демонстратор в Научния център „Коперник“ във Варшава. Автор на сценарии за научни демонстрации, лекции и семинари. Участник във фестивали в Естония и Италия.

“Хевелиовци на науката“ – oт 2015 г. Томаш Рушковски и Павел Яскулски са екип. Той се ражда от страстта им към популяризиране на науката. Отличителен белег на техните демонстрации, лекции и работилници е сътрудничеството с участниците, разнообразна динамика, стремеж към ясно и интересно представяне на информацията и грижа за безопасността на присъстващите.

Повече информация за фестивала на www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival

Начало: 11.05.2018 10:30
Край: 11.05.2018 11:30
Място: София Тех парк, зала Мтел Арена/ Sofia Tech Park, Sala Mtel Arena
Адрес:
бул. Цариградско шосе № 118/ bul. Carigradsko Szose nr 111B

10.05.2018

VIII Софийски фестивал на науката (10-13.05.2018)

Tomasz Ruszkowski (5)

10 май, четвъртък, 10.30 ч. – за ученици 1-4 клас
14.00 ч. – за ученизи 5-7
София Тех парк, зала Мтел Арена, бул. Цариградско шосе № 118
Научна демонстрация на английски език с превод на български

Съвместно с Министерството на образованието и науката, Столична община и EUNIC Cluster Bulgaria

Участие на Томаш Рушковски и Павел Яскулски от полската образователна организация “Хевелиовци на науката“ в VIII Софийски фестивал на науката (10-13.05.2018)

“007-Тайна научна агенция” – запознайте се с действащите агенти на ТНА. Тяхната мисия е набиране на нови членове на агенцията, които да популяризират науката. Разкривайки пред публиката тайните на работата си, агентите провеждат серия от тестове и експерименти върху кандидатие, като проверяват тяхната наблюдателност, концентрация, разделно внимание, устойчивост на стрес и много други качества, присъщи на един добър агент. Може да ви се стори, четова е забавна и лесна работа, но ще издържиш ли на всички тестове? Достатъчно ли си добър, за да се влееш в редиците на Тайната научна агенция? Посети нашия щанд и ще се разбереш!

Томаш Рушковски – биолог и популяризатор на науката. Демонстратор в Научния център „Коперник“ във Варшава. Автор на сценарии за научни демонстрации, лекции и семинари. Лауреат на наградата „Nordic Science Centre Forbund award for outstanding performance 2015”.

Павел Яскулски – археолог и популяризатор на науката. По време на следването си се занимава с експериментална археология и историческа реконструкция. От 2010 г. е демонстратор в Научния център „Коперник“ във Варшава. Автор на сценарии за научни демонстрации, лекции и семинари. Участник във фестивали в Естония и Италия.

“Хевелиовци на науката“ – oт 2015 г. Томаш Рушковски и Павел Яскулски са екип. Той се ражда от страстта им към популяризиране на науката. Отличителен белег на техните демонстрации, лекции и работилници е сътрудничеството с участниците, разнообразна динамика, стремеж към ясно и интересно представяне на информацията и грижа за безопасността на присъстващите.

Повече информация за фестивала на www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival

Начало: 10.05.2018 10:30
Край: 10.05.2018 11:30
Място: София Тех парк, зала Мтел Арена/ Sofia Tech Park, Sala Mtel Arena
Адрес:
бул. Цариградско шосе № 118/ bul. Carigradsko Szose nr 111B
Научете повече за Полша