Календар › История

23.05.2018

Пловдив: “Сатирата през междувоенното двадесетилетие (върху творчеството на Юлиан Тувим)” – лекции на проф. дфн Томаш Стемпен за студенти-филолози

Tomasz Stepień

Пловдив
23 май, сряда, 15.00 ч.
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, зала № 10 (семинарна зала)

Съвместно с Филологическия факултет

Проф. дфн Томаш Стемпен – професор по хуманитарни науки в областта на литературознанието, свързан професионално със Силезийския унивестрситет (1976–2001) и Техническо-хуманитарната академия в Белско-Бяла (от 2002). Научните интереси на проф. Стемпен са съсредоточени върху литературата на междувоенното двадесетилетие и попкултурата. Най-важни публикации: „Kabaret Juliana Tuwima” (1989) (Кабарето на Юлиан Тувим), „O satyrze” (1996) (За сатирата), „Zabawa – poetyka – polityka” (2002)(Забава – поетика – политика), „Gałczyński i media” (2005) (Галчински и медиите).

Начало: 23.05.2018 15:00
Край: 23.05.2018 17:00
Място: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", зала "Koмпас"/ Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie, sala wykładowa "Kompas"
Адрес:
зала № 10 (семинарна зала)/ sala nr 10
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

22.05.2018

Oткриване на изложбата „Буквите на България – aзбука на Европа”

ogradata

22 май, вторник, 17.00 ч.
Оградата на Посолството на Република Полша, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

Организатори: Полски институт в София съвместно с Посолството на Република Полша в България и Международното триенале на сценичния плакат в София

По случай 24 май – Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост

Изявени майстори на плаката (27 чуждестранни и 3 българи) от 20 страни участваха в мащабен проект, иницииран от Международното триенале на сценичния плакат в София и посветен на българската азбука. Резултат от тяхната работа са проектите на 30 български букви. Koлекцията от постери е посветена на България и нейната култура през темата за уникалността и универсалността на българската азбука – една от трите писмености на Европа. Една от буквите – “Ь” e създадена след конкурс между млади български художници и студенти, в който участват повече от 60 проекта на автори до 35 годишна възраст.

Изложбата „Буквите на България – aзбука на Европа” е представена в Мадрид, Париж – в рамките на Европейския салон на изкуствата, Ню Йорк, Музея на печата – Токио, в ЮНЕСКО – Париж, Международното биенале на плаката (Колорадо, САЩ), Музея на плаката в Лахти и Финландия.

Изложбата продължава до 30 септември 2018 г.

Начало: 22.05.2018 17:00
Край: 22.05.2018 18:00
Място: Оградата на Посолството на Република Полша в София/ Ogrodzenie Ambasady RP w Sofii
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

“Сатирата през междувоенното двадесетилетие (върху творчеството на Юлиан Тувим)” – лекции на проф. дфн Томаш Стемпен за студенти-филолози

Tomasz Stepień

22 май, вторник, 12.30 ч.
Софийски университет “Св. Климент Охридски“, Полонистичен кабинет 149, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Проф. дфн Томаш Стемпен – професор по хуманитарни науки в областта на литературознанието, свързан професионално със Силезийския унивестрситет (1976–2001) и Техническо-хуманитарната академия в Белско-Бяла (от 2002). Научните интереси на проф. Стемпен са съсредоточени върху литературата на междувоенното двадесетилетие и попкултурата. Най-важни публикации: „Kabaret Juliana Tuwima” (1989) (Кабарето на Юлиан Тувим), „O satyrze” (1996) (За сатирата), „Zabawa – poetyka – polityka” (2002)(Забава – поетика – политика), „Gałczyński i media” (2005) (Галчински и медиите).

Начало: 22.05.2018 12:30
Край: 22.05.2018 14:30
Място: Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski
Адрес:
Полонистичен кабинет 149/ Pracownia polonistyczna im. Adama Mickiewicza nr 149
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

15.05.2018

Откриване на документалната изложба “Студената война. Кратка история на един разделен свят” от Института за национална памет във Варшава

Layout 1

15 май, вторник, 18:00 ч.
Полски институт, вход свободен

Изложбата “Студената война. Кратка история на разделения свят” е покана за пътуване в недалечното минало, към реалиите на конфликт, който след края на Втората световна война почти половин век бе в центъра на следвоенната история, който беляза живота на милиони хора и формира облика на съвременния свят. Тоталният и многоизмерен характер на това противопоставяне остави следа в толкова различни сфери на живота, че всеки опит да бъде показано на едно място и време, в рамките на една изложба сигурно би оставил усещане за непълнота. Предвид всичко това, авторите предлагат авторски и по силата на обстоятелствата субективен поглед към историята на студената война, като я оформят като многопосочен разказ. Разказ, който включва събития, явления и различните им аспекти, главни герои (понякога малко познати или направо забравени), изиграли важна роля в протичането на този конфликт.

Решаваща роля за силното въздействие на разказа играят фотографиите. Авторите са се постарали сред известните снимки, превърнали се в икони на студената война, да намерят място и такива, които предизвикват размисъл. За това допринася и формата на представяне – големи, приковаващи вниманието близки планове, придружени от кратък коментар. По този начин подзаглавието на изложбата Кратка история на един разделен свят разкрива нейната същност и замисъла на авторите – размисъл върху конфликта, който почти половин век бе в центъра на световната история, без да претендира да бъде изчерпателна хроника на събитията.

Изложбата продължава до 12 юли 2018 г.

Начало: 15.05.2018 18:00
Край: 15.05.2018 20:00
Място: Полски институт/ Instytut Polski
Адрес:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

09.05.2018

VII Нощ на литературата 2018

Noc Literatury 2018

9 май, сряда, 18.00 – 22.00 ч.
Галерия Контраст, ул. Цар Самуил № 49

Съвместно със Столична община и EUNIC Cluster Bulgaria

Елате и чуйте как актьорите Маргарита Хлебарова и Стефан Спасов четат откъси от българското издание на поемата „Ножчето на професора” от Тадеуш Ружевич (Издателство за поезия „Да”, София, 2017, превод: Вера Деянова ).

Поемата „Ножчето на професора” е творба за времето и паметта и се разглежда като изключителен текст за холокоста. В българското издание на книгата е включен един допълнителен научен текст – „Миналото, приятелството. Две глоси към поемата Ножчето на професора на Тадеуш Ружевич“ на Марчин Яворски и шест стихотворения на Тадеуш Ружевич от томовете „Чезнене“ и „Последна свобода“.

Тадеуш Ружевич (1921-2014) – поет, драматург, прозаик и сценарист, един от най-важните полски творци от края на ХХ и началото на ХХІ век. Автор на 47 сборници със стихове и поеми, шестнадесет прозаични творби, осемнадесет пиеси и единадесет филмови сценарии. Предтеча на авангарда в поезията и драмата, новатор, но със силни корени в наследената романтична традиция, независим творец, самотник, убеден в мисията на човека на изкуството, разбирана като вътрешна концентрация, вслушване, етична чувствителност. Книгите му са преведени на 49 езика (в т.ч. английски, френски, немски, сърбохърватски, шведски, датски, фински и български), отличен с многобройни държавни и международни награди.

Програма на Нощта на литературата на www.noshtnaliteraturata.bg

Начало: 09.05.2018 18:00
Край: 09.05.2018 22:00
Място: Галерия Контраст/ Galeria "Kontrast"
Адрес:
ул. Цар Самуил № 49/ ul. Car Samuil 49
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

08.05.2018

Среща от цикъла “За планини, приключения, пътешествия и екстремни спортове”

Expedition auf den Mount Everest

8 май, вторник, 19:00
Полски институт, ул. “Веслец” №12

Съвместно със Сдружение “Международен фестивал на планинарския филм”

Еверест без кислород – прожекция на филма на Лио Дикинсън (Великобритания, 1978, 54’) и презентация на Дойчин Боянов за други изкачвания на най-високия връх без кислород.

Прожекция и презентация по случай 40. Години от първото изкачване на Еверест без кислород, реализирано от австриеца Петер Хабелер и италианеца от Южен Тирол Райнход Меснер през 1978 г. То поставя началото на нова ера в историята на алпинизма.

Начало: 08.05.2018 19:00
Край: 08.05.2018 21:00
Място: Полски институт/ Instytut Polski
Адрес:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12

28.04.2018

Органов рецитал на Дариуш Пшибилски

ppIANISSIMO_2018_Poster_Sofia-FIN-RGB

28 април, събота, 19:00 ч.
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”, Голяма концертна зала
бул. “Евлоги Георгиев” № 94, вход свободен

В рамките на Международния фестивал за съвременна клавирна музика ppIANISSIMO 2018

В програмата творби на: Х. М. Гурецки, А. Кшановски, Е. Чанг, М. Борковски, П. Лукашевски и Д. Пшибилски.

Дариуш Пшибилски (р. 1984) – органист и композитор – завършва Държавното средно музикално училище в Конин, където учи орган при Ханна Бучковска. Впоследствие се дипломира с отличие в Университета по музика „Фредерик Шопен” във Варшава – в класа по композиция на Марчин Блажевич и по орган на Анджей Хорошински. През учебната 2006/2007 година е награден със стипендия за следване във Висшето училище по музика в Кьолн, където изучава композиция при Йорк Хьолер, електронна композиция при Ханс Улрих Хумперт, оркестрация при Кшищоф Майер и орган при Йоханес Геферт. През 2010 защитава докторската си дисертация в Университета по музика „Фредерик Шопен” и получава най-високата образователна степен по композиция от Висшето училище по музика в Карлсруе, където учи при Волфганг Рим. Усъвършенства уменията си и в редица майсторски класове по композиция (на Хелмут Лахенман, Чая Черновин, Олга Нойвирт, Пол Едлин, Доминик Мулдоуни, Родерик Уаткинс и Филип Уилби), по органова интерпретация (на Карол Голебиовски, Едгар Крап, Герхард Вайнбергер, Гари Веркаде, Волфганг Церер) и по органова импровизация (на Томаш Адам Новак и Даниел Рот).
От 2008 е асистент в Университета по музика „Фредерик Шопен” във Варшава. Води часове като гост лектор в Ню Йорк, Хамбург, Рим, Истанбул и Москва, както и като гост преподавател по композиция в Университета „Кеймюнг” в Тегу (Южна Корея). Избиран е за резидентен композитор (composer-in-residence) на редица фестивали и музикални форуми в Австрия, Русия и Германия. В периода 2008–12 е председател на Младежката група към Съюза на полските композитори. Участва също в Дружеството на авторите ZAiKS и в Полската секция на Международното дружество за съвременна музика (ISCM).
През 2006 участва в международния композиторски проект Mozart Pyramid в Кентърбъри (Англия), организиран по повод Моцартовата годишнина, както и в проекта 60 поръчки за 60-та годишнина на Съюза на полските композитори. Избран е за участие в организираната от Европейския музикален център „Кшищоф Пендерецки” програма за промотиране на 13 композитори (2007–10).
Партитурите му са издавани от берлинското издателство Verlag Neue Musik. Композициите му са изпълнявани на престижни сцени като Кралската фестивална зала в Лондон, Концертното студио „Витолд Лютославски” на Полското радио и филхармониите на Москва, Минск и Варшава. Негови творби присъстват в редица звукозаписни издания на компаниите DUX, Sarton и Requiem Records.
Удостояван е с редица стипендии и многобройни престижни национални и международни награди за композиция и органова интерпретация, сред които втора (при неприсъдена първа) и специална награда на Конкурса за полска музика от XX век в Легница (2001) и голямата награда на Конкурса за млади изпълнители на съвременна музика във Варшава (2005).
Като органист Дариуш Пшибилски изнася концерти в различни градове из Полша и Европа. Съвременната музика заема специално място в репертоара му – осъществява премиерите на множество нови творби. Изявява се и като импровизатор.
www.dariuszprzybylski.eu

Начало: 28.04.2018 19:00
Край: 28.04.2018 21:00
Място: Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров”/ Akademia Muzyczna w Sofii
Адрес:
бул. "Евлоги Георгиев" № 94/ bul. Ewlogi Georgiew nr 94
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

19.04.2018

Велико Търново: V4 – Откриване на Международното туристическо изложение “Културен туризъм”

Велико Търново
19 април, четвъртък, 11.00 ч.
Спортна зала “Васил Левски”, вход свободен

Фокусът на туристическото изложение ще бъде културният туризъм на страните от Вишеградската група – Полша, Словакия, Унгария, Чехия. Събитието е посветено на унгарското председателство на Вишеградската група (Полша, Словакия, Унгария, Чехия).

Начало: 19.04.2018 11:00
Край: 19.04.2018 12:00
Място: Спортна зала "Васил Левски"/ Hala Sportowa "Wasyl Lewski"
Адрес:
Велико Търново/ Wielkie Tyrnowo
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

19.04.2018 – 21.04.2018

Велико Търново: V4 – Международно туристическо изложение “Културен туризъм”

Велико Търново
19 – 21 април 2018 г.
Спортна зала “Васил Левски”, вход свободен

Фокусът на туристическото изложение ще бъде културният туризъм на страните от Вишеградската група – Полша, Словакия, Унгария, Чехия. Събитието е посветено на унгарското председателство на Вишеградската група (Полша, Словакия, Унгария, Чехия).

Начало: 19.04.2018
Край: 21.04.2018
Място: Спортна зала "Васил Левски"/ Hala Sportowa "Wasyl Lewski"
Адрес:
Велико Търново/ Wielkie Tyrnowo
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

18.04.2018

Среща от цикъла “За планини, приключения, пътешествия и екстремни спортове” – презентация

???

18 април, сряда, 19:00
Полски институт, ул. “Веслец” №12

Съвместно със Сдружение “Международен фестивал на планинарския филм”

“Нова Зеландия – неочаквано непозната” – презентация на Жеко Вътев

Разказ на Жеко Вътев за изкачването на връх Аораки-Кук съмит. Преминавайки между опасни сираци на ледника и изкатерване на скален участък над 3200м. на 20 декември 2017г. Мария Асенова, Илиян Кинов и Жеко Вътев достигат върха.

Начало: 18.04.2018 19:00
Край: 18.04.2018 21:00
Място: Полски институт/ Instytut Polski
Адрес:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12
Научете повече за Полша