Предстоящи събития › История

16.05.2018 – 12.07.2018

Документална изложба “Студената война. Кратка история на един разделен свят” от Института за национална памет във Варшава

Layout 1

15 май – 12 юли 2018 г.
Полски институт, вход свободен

Изложбата “Студената война. Кратка история на разделения свят” е покана за пътуване в недалечното минало, към реалиите на конфликт, който след края на Втората световна война почти половин век бе в центъра на следвоенната история, който беляза живота на милиони хора и формира облика на съвременния свят. Тоталният и многоизмерен характер на това противопоставяне остави следа в толкова различни сфери на живота, че всеки опит да бъде показано на едно място и време, в рамките на една изложба сигурно би оставил усещане за непълнота. Предвид всичко това, авторите предлагат авторски и по силата на обстоятелствата субективен поглед към историята на студената война, като я оформят като многопосочен разказ. Разказ, който включва събития, явления и различните им аспекти, главни герои (понякога малко познати или направо забравени), изиграли важна роля в протичането на този конфликт.

Решаваща роля за силното въздействие на разказа играят фотографиите. Авторите са се постарали сред известните снимки, превърнали се в икони на студената война, да намерят място и такива, които предизвикват размисъл. За това допринася и формата на представяне – големи, приковаващи вниманието близки планове, придружени от кратък коментар. По този начин подзаглавието на изложбата Кратка история на един разделен свят разкрива нейната същност и замисъла на авторите – размисъл върху конфликта, който почти половин век бе в центъра на световната история, без да претендира да бъде изчерпателна хроника на събитията.

Начало: 16.05.2018
Край: 12.07.2018
Място: Полски институт/ Instytut Polski
Адрес:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

22.05.2018 – 30.09.2018

Изложба „Буквите на България – aзбука на Европа”

ogradata

22 май – 30 септември 2018 г.
Оградата на Посолството на Република Полша, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“

Организатори: Полски институт в София съвместно с Посолството на Република Полша в България и Международното триенале на сценичния плакат в София

По случай 24 май – Деня на българската просвета, култура и на славянската писменост

Изявени майстори на плаката (27 чуждестранни и 3 българи) от 20 страни участваха в мащабен проект, иницииран от Международното триенале на сценичния плакат в София и посветен на българската азбука. Резултат от тяхната работа са проектите на 30 български букви. Koлекцията от постери е посветена на България и нейната култура през темата за уникалността и универсалността на българската азбука – една от трите писмености на Европа. Една от буквите – “Ь” e създадена след конкурс между млади български художници и студенти, в който участват повече от 60 проекта на автори до 35 годишна възраст.

Изложбата „Буквите на България – aзбука на Европа” е представена в Мадрид, Париж – в рамките на Европейския салон на изкуствата, Ню Йорк, Музея на печата – Токио, в ЮНЕСКО – Париж, Международното биенале на плаката (Колорадо, САЩ), Музея на плаката в Лахти и Финландия.

Начало: 22.05.2018
Край: 30.09.2018
Място: Оградата на Посолството на Република Полша в София/ Ogrodzenie Ambasady RP w Sofii

28.05.2018

Полско-българска научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст“ с участието на Марек Михалак, омбудсман по правата на детето в Полша. По случай Годината на Ирена Сендлер

28 май, понеделник, 9.30-15.00
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Нова конферентна зала, вход свободен

Oрганизатори: Полски институт в София съвместно с Бюрото на омбудсмана по правата на детето в Полша, Факултет по педагогика на Софийския университет и Държавна агенция за закрила на детето.

През 2018 се навършват 10 години от смъртта на Ирена Сендлер и 50 години от присъждането на първия Орден на усмивката

Moдератор: проф.дпн Сийка Костова-Чавдарова
9.30 – 10.00 – oткриване
Приветствени думи от:
проф.дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“
Кшищоф Краевски, посланик на Република Полша в България
д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето
Ярослав Годун, директор на Полския институт в София
проф. д-р Бончо Господинов, декан на Факултета по педагогика

10.00 -10.30 – Марек Михалак: Правата на детето, вчера, днес и утре – перспективата на омбудсмана по правата на детето.
10.30 – 11.00 – проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова: Правата на децата в глобализираното ни съвремие – между индивидуалността/уникалността и равенството.
11.00 – 11.30 – проф. дпн Адам Солак: Правата на детето в делото на Ирена Сендлер.
11.30 – 12.00 – проф. дпн Албена Чавдарова: Закрила на децата в България (исторически аспекти).
12.00 – 12.30 – кафе пауза
12.30 – 13.00 – проф. дпн Веслав Тайс: Правото на детето на живот: помощ и спасяване по време на война
13.00 – 13.30 – доц. д-р Лиляна Стракова: Правата на детето в контекста на гражданското образование
13.30 – 14.00 – проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс: Януш Корчак – класик на европейската педагогика на детството- предтеча на правата на детето.
14.00 – 14.30 – ас. д-р Даниела Рачева, ас. д-р Йорданка Николова и студенти: Правата на децата през погледа на студенти – педагози
14.30 – 15.00 – закриване на конференцията

Maрек Михалак – омбудсман по правата на детето в Република Полша IV и V мандат, учредител и дългогодишен председател на Асоциацията на приятелите на болните деца „SERCE” и Фондацията SERCE – Eвропейски център за дружба между децата в Швидница. Oт 2007 година Канцлер на международния колегиум на Ордена на усмивката, в периода 2011-2012 председател на европейската мрежа на омбудсманите по правата на детето ENOC. За дейността си е отличен с многобройни награди и отличия, в т.ч. Oрден на усмивката (1994), Специална награда на министъра на труда и социалната политика (1997) и два пъти с Оскар на полската педиатрия (2011 и 2015). Марек Михалак е инициатор на редица законодателни промени, свързани със спазването на правата на детето. Вносител на предложението за обявяване на 2012 за Година на Януш Корчак и на 2018 за Година на Ирена Сендлер.

Проф. дпн Aдам Солак – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава. Aвтор на редица публикации в областта на педагогиката. Научни интереси: педагогика на труда, социална педагогика, права на детето. Главен редактор на Полско-украинския научен годишник „Edukacja Zawodowa i Ustawiczna”. Обществен съветник на омбудсмана по правата на детето.

Проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс – социален педагог, социален работник, обществен съветник на омбудсмана по правата на детето, ръководител на катедрата по социална педагогика в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава. Занимава се със социалните проблеми на детето и семейството (бедност, социално изключване, неравенство в достъпа до образование, грижа за детето в семейството и училището). Изследовател на наследството на Януш Корчак, популяризатор на корчаковата идея за правата на детето. Aвтор на много научни публикации, посветени на проблемите на децата.

Проф. дпн Веслав Тайс – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава, по-рано дългогодишен преподавател във Варшавския университет. Научни интереси: теория и история на социалната педагогика, образование в общността, детето и детството в крайни социално-политически ситуации, образование и социална памет.

Проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, зам.-декан, ръководител на катедра „Теория на възпитанието”. Области на научни интереси и преподаване – педагогика, теория на възпитанието, семейна педагогика, интеркултурно възпитание, приобщаващо образование, просоциално и алтруистично поведение, социална работа с бежанци и др.

Проф. дпн Албена Чавдарова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „История на педагогиката и управление на образованието“. Нейните научни интереси са в областта на история на образованието и педагогическите науки, педагогическото образование и квалификация на учителите в исторически и съвременен контекст, история на социалната работа.

Доц. д-р Лиляна Стракова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Социална работа“, зам.-декан, ръководител на Център по гражданско образование. Научните й интереси и публикации са в сферата на моралното развитие на учениците, ценности и ценностно развитие, гражданско образование, ценности в социалната работа и др.

Ас. д-р Даниела Рачева е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Теория на възпитанието”. Научните й интереси са в областта на патриотичното възпитание, работа с деца – мигранти и деца от етнически малцинства.

Ас. д-р Йорданка Николова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Теория на възпитанието”.Области на научни интереси: семейна педагогика, теория на възпитанието, интерактивни методи на преподаване и учене.

Начало: 28.05.2018 9:30
Край: 28.05.2018 15:00
Място: Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski
Адрес:
Нова конферентна зала/ Nowa Sala Konferencyjna
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

30.05.2018

ВИШЕГРАД ФИЛМ ФЕСТ (28 – 31.05.2018)

V4-Polska

30 май, сряда, 18:00 ч.
Унгарски културен институт, ул. Aксаков № 16, вход свободен

С подкрепата на Полския институт в София

По случай унгарското председателство във Вишеградската група
Тема: Koнтакти

Градът 44 – реж. Ян Комаса (Полша, 2014, 122’), български субтитри
Участват: Юзеф Павловски, Зофя Вихлач, Анна Прухняк, Антони Круликовски, Маурици Попел, Филип Гурлач
Награди: Фестивал на полското игрално кино Гдиня Филм Фестивал: награда за звук; за специални ефекти, за актьорски дебют, награда на Градския младежки съвет; Чикаго – Фестивал на полското кино в Америка: награда на публиката (2014); 2015 – „Паспорт“ – културна награда на сп. Политика в категория „филм“; „Орел“ – полска филмова награда за най-добра сценография; за най-добър монтаж; China Golden Rooster & Hundred Flowers Film Festival–награда за най-добър филм и за най-добър режисьор; Лос Анджелис (Фестивал на полското кино)– награда “Hollywood Eagle Award”; Буенос Айрес (Фестивал на полското кино “BAP CINE”) – Голямата награда.

Варшава, 1944 г. Навечерието на Варшавското въстание. Филмов разказ за младите поляци, които навлизат в живота в жестоките условия на германската окупация. Въпреки това те са изпълнени с живот, страстни и нетърпеливи. Живеят така, сякаш всеки ден е последният в живота им и това не е в резултат на младежко лекомислие – това поведение е нещо напълно естествено в заобикалящата ги действителност, когато смъртта ги дебне на всяка крачка.

Начало: 30.05.2018 18:00
Край: 30.05.2018 20:00
Място: Унгарски културен институт/ Węgierski Instytut Kultury
Адрес:
ул. Aксаков № 16/ ul. Aksakow nr 16
Цена: вход свободен/ wstęp wolny
Научете повече за Полша