Календар › Наука

12.09.2017 – 13.09.2017

Полско-българска научна конференция “Земеделие и селски райони на Полша и България в рамките на ОСП 2014-2020 и след 2020 г.”

12-13 септември, 10-18.00 ч.
Полски институт, вход с покани

Съвместно с Института по икономика на селското стопанство и продоволствието във Варшава, Държавния изследователски институт във Варшава, Института по аграрна икономика в София и Аграрния университет Пловдив

Полско-българска научна конференция “Земеделие и селски райони на Полша и България в рамките на ОСП 2014-2020 и след 2020 г.”

Kонференцията отваря поредната декада на научно-изследователското сътрудничество на Института по икономика на селското стопанство и продоволствието във Варшава и Държавния изследователски институт във Варшава с научни центрове в България и Полския институт в София.

Начало: 12.09.2017 10:00
Край: 13.09.2017 18:00
Място: Полски институт/ Instytut Polski
Адрес:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12
Цена: вход с покани/ wstęp z zaproszeniami

20.06.2017

Среща от цикъла “За планини, приключения, пътешествия и екстремни спортове” – презентация

surf

20 юни, вторник, 19:00 ч.
Полски институт

Съвместно със Сдружение “Международен фестивал на планинарския филм”

Презентация “Живот на сърф – от Бразилия до Чили”. Автор – Краси Златев

Начало: 20.06.2017 19:00
Край: 20.06.2017 21:00
Място: Полски институт/ Instytut Polski
Адрес:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12

13.06.2017

Среща от цикъла “За планини, приключения, пътешествия и екстремни спортове” – презентация

gmurkane

13 юни, вторник, 19:00 ч.
Полски институт

Съвместно със Сдружение “Международен фестивал на планинарския филм”

Презентация “История на водолазното дело и пещерно гмуркане”. Автор – Алекс Киров

Начало: 13.06.2017 19:00
Край: 13.06.2017 21:00
Място: Полски институт/ Instytut Polski
Адрес:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12

09.06.2017

Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”. Лекция на проф. дфн Калина Бахнева “Полските Антигони. Драматургията на Януш Гловацки”

Bachnewa_new_web

9 юни, петък, 18.00 ч.
Полонистичен кабинет № 149, Ректорат, Софийски университет, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Водещо място в лекцията заема драмата на Януш Гловацки Антигона в Ню Йорк, която се проблематизира от гледна точка на задомяването / бездомността, отношението: природа–култура, становището на Зигмунт Бауман за миграционните процеси и човешките „отпадъци”, концепцията на Юлия Кръстева за „смущаващата другост”, както и психоаналитичния опит на Жак Лакан „Стадият на огледалото”. Задълбоченото осмисляне на формирането на Аз-а и въпроса за Чуждия / Другия като същностни за понятието „поликултуризъм” се дължи на интертекстуалния прочит на пиесата с драматургичното творчество на Витолд Гомбрович (Ивона, принцесата на Бургундия), Славомир Мрожек (Емигранти) и поезията на Збигнев Херберт.

Въз основа на етимологията на понятието „етнос” се осмислят водещи идеи на драмата Антигона в Ню Йорк на Гловацки. Художествените биографии на разноетничните бездомници в Томпкинс скуеър парк актуализират представата за Холокоста и робството / геноцида на покорените от испанските завоеватели първообитатели на американския континент.

Лекцията проблематизра релацията: антична (старогръцка)–американска демокрация и обобщава характерни аспекти от формиращите се „нови” етнически общности в САЩ (напр. ethnoclass). Едно от водещите значения за „етнос” и „етнически” се разглежда във връзка с теоретичните постановки на Клод Леви Строс, Зигмунт Бауман, Джорджо Агамбен върху отношението на съвременната цивилизация към представителите на нациите, традиционно изключени от културното развитие на „цивилизованите” общества. На базата на Аристотелевото понятие „роб” / „варварин” се разглежда съвременния вариант на отношението между варварство и цивилизация.

Отделно място в лекционното изложение заема на пръв поглед странната връзка между представители на славянския свят и порториканката Анита. Взаимоотношенията между героите се интерпретират в контекста на концепцията на Клод Леви-Строс за студените и топлите култури, както и от перспективата на теориите / практиките на (пост)колониализма.

Лекцията проследява историята на парковото пространство (менажерия, ловен парк), обвързвайки я с анимализирания образ на емигранта, концепцията на Бауман за държавата–градина, живописното наследство на Йеронимус Бош.

Антигона в Ню Йорк се осмисля в диалог с драмите на Гловацки: Фортинбрас е пиян?, Пепеляш, Четвъртата сестра.

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ “Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор на редица научни публикации, в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите “Преселението на художественото слово” (1993) и “Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).

Начало: 09.06.2017 18:00
Край: 09.06.2017 20:00
Място: Полонистичен кабинет № 149/ Pracownia Polonistyczna (gabinet 149)
Адрес:
Софийския университет/ Uniwersytet Sofijski
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

08.06.2017

Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”. Лекция на проф. дфн Калина Бахнева: “Да съхраниш образите”. Българските преводи на творчеството на Збигнев Херберт

Bachnewa_new_web

8 юни, четвъртък, 18.00 ч.
Полонистичен кабинет № 149, Ректорат, Софийски университет, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Лекцията е първото цялостно изследване в България и Полша на рецепцията на художественото наследство на Збигнев Херберт у нас. Фактическата история на българските преводи прераства в критическо изложение, проблематизиращо творческия натюрел на нашите преводачи, адекватността на преводната версия и нейната обоснованост от националните културни кодове, традиционните и актуалните естетически нагласи на родното и полското поетическо съзнание.

Обобщават се постиженията на най-известните български интерпретатори на творчеството на Збигнев Херберт: Николай Кънчев, Вера Деянова и Димитрина Лау-Буковска. Аргументира се връзката между преводаческото решение и творческия натюрел на отделните преводачи. Специално внимание е отделено на философското и естетическото взаимодействие между поезията на Кънчев (1936–2007) и Херберт, както и на творческите контакти между двамата поети. Българската рецепция на един от най-големите съвременни поети на Полша се разглежда в контекста на традиционно силното присъствие на полската поезия у нас.

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ “Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор на редица научни публикации, в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите “Преселението на художественото слово” (1993) и “Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).

Начало: 08.06.2017 18:00
Край: 08.06.2017 20:00
Място: Полонистичен кабинет № 149/ Pracownia Polonistyczna (gabinet 149)
Адрес:
Софийския университет/ Uniwersytet Sofijski
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

13.05.2017

VII Софийски фестивал на науката (11-14 май) – презентация на д-р Йоанна Багневска

jb7-small

VII Софийски фестивал на науката (11-14.05.2017)

13 май, събота, 16:00 ч.
София тех парк, Зона 42, бул. “Цариградско шосе” № 111 B

Съвместно с Министерството на образованието и науката, Община София и ЕUNIC Cluster Bulgaria

“Лов и опазване на видовете в Африка – през очите на зоолога” – презентация на д-р Йоанна Багневска.

През юли 2015 г. светът бе потресен от историята на лъва Сесил, застрелян в Зимбабве от американски зъболекар. Как се отразява лова на опазването на африканската природа? Дали това е едно отвратително и опасно занимание или напротив – ловът може да се окаже полезен за видовете?

Д-р Йоанна Багневска – зоолог, преподавател във Факултета за биологични науки в University of Reading в Англия. Завършила е магистърска програма и има докторат от Оксфордския университет. Работила е като учен в пет държави, посетила е над 40; повече от десет години живее във Великобритания. Нейна страст е популяризирането на науката – участва в такива инициативи като TEDxWarsaw, Science Slam, Bright Club Oxford, Museums Showoff. През 2014 г. печели третото издание на конкурса Лаборатория за слава – FameLab Poland.
Измежду всички животни предпочита красивите и пухкавите, затова дълго си търси място в биологическия факултет, където царстват едноклетъчни, чехълчета и митохондрии. Чувства се като риба във вода в международни среди, реализира проекти в Америка, Австралия и ЮАР. Вярва, че като учен има мисия, а житейското й кредо е стремежът към истината.

Събитието е безплатно, но е необходимо да си запазите пропуск онлайн.

Повече информация в сайта на VII Софийски фестивал на науката (11-14.05.2017).

Начало: 13.05.2017 16:00
Край: 13.05.2017 18:00
Място: София тех парк, Зона 42/ Sofia Tech Park, Zona 42
Адрес:
бул. "Цариградско шосе" № 111 B/ bul. Carigradsko szose nr 111 B

09.05.2017

Среща от цикъла “За планини, приключения, пътешествия и екстремни спортове” – презентация

Лаос_9 май

09 май, вторник, 19:00 ч.
Полски институт

Съвместно със Сдружение “Международен фестивал на планинарския филм”

Презентация “Пещерна експедиция – Лаос”. Автор – Хелиана Дундарова

По покана на литовски спелеолози към членовете на Българско пещерно дружество, през януари се проведе пещерна експедиция в Лаос. В експедицията участват Хелиана Дундарова, Цветан Паров и Кирил Данаилов. По време на експедицията те извършват проучвания в четири големи карстови района на провинция Камуан, разположена в централен Лаос. Участниците ще ни запознаят с особеностите и мащабите на тропическите пещери в Лаос, които притежават приказни образувания и пещерна фауна.

Начало: 09.05.2017 19:00
Край: 09.05.2017 21:00
Място: Полски институт/ Instytut Polski
Адрес:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12

21.04.2017

Велико Търново: Лекция на проф. д-р Йоланта Шарлей “Полът на езика – езикът на пола”

Jolanta_Szarlej_foto.archiwum_autorki_web

Велико Търново
21 април, петък, 13.00 ч.
Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”, зала „Европа”, вход свободен

Съвместно с Филологическия факултет

проф.д-р Йоланта Шарлей – езиковед, асистент в Катедрата по теория и практика на комуникацията в Техническо-хуманистичната академия в Белско-Бяла. Научните й интереси са в областта на проблематиката на религиозния език, особено библейския. Автор е на монографиите “Библейски епифании” и „Езиковият образ на човека в профетичните книги на Стария завет“, както и на десетки научни статии, публикувани в Полша и в чужбина. Два пъти е отличена от Фондация Primus Inter Pares (1989 – сребърна значка, 1990 – златна значка). Член е на редколегията на научното списание “Светът и словото” и “Медии и общество”.

Начало: 21.04.2017 13:00
Край: 21.04.2017 15:00
Място: Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий"/ Uniwersytet im. Św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

20.04.2017

Лекция на проф. д-р Йоланта Шарлей “Семитска и европейска концепция за думата”

Jolanta_Szarlej_foto.archiwum_autorki_web

20 април, четвъртък, 13.00 ч.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Полонистичен кабинет 149, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

проф.д-р Йоланта Шарлей – езиковед, асистент в Катедрата по теория и практика на комуникацията в Техническо-хуманистичната академия в Белско-Бяла. Научните й интереси са в областта на проблематиката на религиозния език, особено библейския. Автор е на монографиите “Библейски епифании” и „Езиковият образ на човека в профетичните книги на Стария завет“, както и на десетки научни статии, публикувани в Полша и в чужбина. Два пъти е отличена от Фондация Primus Inter Pares (1989 – сребърна значка, 1990 – златна значка). Член е на редколегията на научното списание “Светът и словото” и “Медии и общество”.

Начало: 20.04.2017 13:00
Край: 20.04.2017 15:00
Място: Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski
Адрес:
Полонистичен кабинет 149/ Pracownia polonistyczna im. Adama Mickiewicza nr 149
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

19.04.2017

Българско-полски научен форум “Християнското светоусещане в полската и в българската поезия”

19 април, сряда, 09:00 – 17:00 ч.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала, бул. “Цар Освободител” № 15, вход свободен

I конферентна част
С участието на учени от Полша:
- д-р Камен Рикев (Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин): „Безбогообразната поезия и християнското светоусещане”,
- проф.д-р Йоланта Шарлей (Университет в Белско-Бяла): „Молитвата на евреите и християни “Шема Израил” – прилики и разлики в търкуването“
и български учени:
- проф. дфн Калина Бахнева (Софийски университет): Християнизираната античност – творчеството на Циприан Камил Норвид“
- проф. дфн Панайот Карагьозов (Софийски университет): „Динамика на религиозното самосъзнание на Ян Кохановски“
- доц.д-р Калин Михайлов (Софийски университет): „Творчеството на о. Ян Твардовски като модел за християнска лирика”,
- Васил Василев (Институт по литература към БАН): „Самотата и удивлението пред тайните на битието при Дора Габе и Ян Каспрович”.

II. Кръгла маса за антологичния принцип в подхода към християнската лирика.
Участници: Тони Николов (философ, главен редактор на портала kultura.bg), Калин Михайлов (Софийски университет), Пламен Сивов (поет и публицист, Фондация „Покров Богородичен”), д-р Камен Рикев (Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин).

III. Музикални изпъления на вокално-инструменталната група “Точка БГ”

Организатори: Факултет по славянски филологии на Софийския университет, Редакция на „Кирило-Методиеви страници“ на Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин и Полски институт в София.

Начало: 19.04.2017 9:00
Край: 19.04.2017 17:00
Място: Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski
Цена: вход свободен/ wstęp wolny
Научете повече за Полша