Българско-полски научен форум “Християнското светоусещане в полската и в българската поезия”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Българско-полски научен форум “Християнското светоусещане в полската и в българската поезия”
Начало:
19.04.2017 9:00
Край:
19.04.2017 17:00
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
, ,
Място:
Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski

19 април, сряда, 09:00 – 17:00 ч.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала, бул. “Цар Освободител” № 15, вход свободен

I конферентна част
С участието на учени от Полша:
- д-р Камен Рикев (Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин): „Безбогообразната поезия и християнското светоусещане”,
- проф.д-р Йоланта Шарлей (Университет в Белско-Бяла): „Молитвата на евреите и християни “Шема Израил” – прилики и разлики в търкуването“
и български учени:
- проф. дфн Калина Бахнева (Софийски университет): Християнизираната античност – творчеството на Циприан Камил Норвид“
- проф. дфн Панайот Карагьозов (Софийски университет): „Динамика на религиозното самосъзнание на Ян Кохановски“
- доц.д-р Калин Михайлов (Софийски университет): „Творчеството на о. Ян Твардовски като модел за християнска лирика”,
- Васил Василев (Институт по литература към БАН): „Самотата и удивлението пред тайните на битието при Дора Габе и Ян Каспрович”.

II. Кръгла маса за антологичния принцип в подхода към християнската лирика.
Участници: Тони Николов (философ, главен редактор на портала kultura.bg), Калин Михайлов (Софийски университет), Пламен Сивов (поет и публицист, Фондация „Покров Богородичен”), д-р Камен Рикев (Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин).

III. Музикални изпъления на вокално-инструменталната група “Точка БГ”

Организатори: Факултет по славянски филологии на Софийския университет, Редакция на „Кирило-Методиеви страници“ на Университет „Мария Склодовска-Кюри“ в Люблин и Полски институт в София.

Научете повече за Полша