Велико Търново – “Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини” – лекция за студентите-полонисти на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Велико Търново – “Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини” – лекция за студентите-полонисти на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска
Начало:
23.03.2016 13:00
Край:
23.03.2016 15:00
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
,
Място:
Велико Търново/ Wielkie Tyrnowo
Адрес:
Зала "Европа", Великотърновски университет/ Sala "Europa", Uniwersytet im. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie
Велико Търново – “Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини” – лекция за студентите-полонисти на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска

Велико Търново
23 март, сряда, 13.00 ч.
Зала “Европа”, Великотърновски университет “Св.св. Кирил и Методий”

Съвместно с Филологическия факултет

“Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини” – лекция за студентите-полонисти на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска от Университета в Лодз

Д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска – славист, езиковед, работи в Катедрата по славянска филология на Университета в Лодз. Занимава се със сравнителна граматика на славянските езици, семантичен синтаксис, техническа терминология, правна лингвистика, проблематиката на съдебния превод, както и с полския език от Покрайнините. Провежда конфронтативни изследвания, включващи трите славянски езикови общности (полски – западнославянски, български – южнославянски, руски и белоруски – източнославянски). Aвтор на книгите: “Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim” и “Słowiańska terminologia techniczna”, съавтор на съвместния труд “Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski i polski”. Ръководител на следдипломните курсове “Езиково обслужване на институциите на ЕС”, член на редколегията на списание “Południowosłowiańskie zeszyty naukowe”.

Научете повече за Полша