Wystawa dokumentalna “Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”

« powrót do wydarzeń
Wydarzenie minęło.
Wydarzenie:
Wystawa dokumentalna “Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”
Start:
25.10.2017
Koniec:
30.11.2017
Koszt:
вход свободен/ wstęp wolny
Kategoria:
,
Miejsce:
Полски институт/ Instytut Polski
Adres:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12
Wystawa dokumentalna “Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”

24 października – 30 listopada 2017 r.
Instytut Polski w Sofii, ul. Weslec 12, wstęp wolny

Wystawa dokumentalna „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”

Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w związku z przypadającą 150. rocznicą jego urodzin i w uznaniu wielkich zasług dla Polski, jak również w związku ze zbliżającym się stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Józef Piłsudski (1867- 1935) – żołnierz, polityk, mąż stanu, bojownik o wolność i niezawisłość Polaków. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha. W 1914 r. stworzył oficjalnie Legiony Polskie i Polską Organizację Wojskową (POW). W roku 1917 Legiony odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii i Niemcom, a Piłsudski został aresztowany i osadzony w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 r. Po klęsce Niemiec zwolniony z więzienia Piłsudski udał się do Warszawy, gdzie otrzymał naczelne dowództwo nad polskimi wojskami oraz misję utworzenia w wyzwolonym państwie rządu narodowego. 14 listopada 1918 r. powierzono mu tymczasowe zwierzchnictwo nad krajem, a 22 listopada otrzymał oficjalnie funkcję Naczelnika Państwa. Funkcję tę sprawował do 9 grudnia 1922 r. Pierwszy marszałek Polski, dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930).
Wywiera decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP – przeprowadza reorganizację armii (1926), doprowadza do podpisania układów o nieagresji z ZSRR (1932) i Niemcami (1934), podpisuje konstytucję kwietniową (1935), buduje wolne i demokratyczne państwo.
Józef Piłsudski zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej pamięci narodowej, jako budowniczy niepodległej II Rzeczypospolitej i ikona polskich tradycji narodowowyzwoleńczych.
Wystawa pokazuje postać Marszałka przez pryzmat uniwersalnych wartości – starania o zapewnienie bezpieczeństwa w Europie, prawo do samostanowienia narodów, walka o prawa socjalne (powszechne ubezpieczenia pracownicze, prawa wyborcze kobiet).

O Polsce