Лекция на проф. д-р Йоланта Шарлей “Семитска и европейска концепция за думата”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Лекция на проф. д-р Йоланта Шарлей “Семитска и европейска концепция за думата”
Начало:
20.04.2017 13:00
Край:
20.04.2017 15:00
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
, ,
Място:
Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski
Адрес:
Полонистичен кабинет 149/ Pracownia polonistyczna im. Adama Mickiewicza nr 149
Лекция на проф. д-р Йоланта Шарлей “Семитска и европейска концепция за думата”

20 април, четвъртък, 13.00 ч.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Полонистичен кабинет 149, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

проф.д-р Йоланта Шарлей – езиковед, асистент в Катедрата по теория и практика на комуникацията в Техническо-хуманистичната академия в Белско-Бяла. Научните й интереси са в областта на проблематиката на религиозния език, особено библейския. Автор е на монографиите “Библейски епифании” и „Езиковият образ на човека в профетичните книги на Стария завет“, както и на десетки научни статии, публикувани в Полша и в чужбина. Два пъти е отличена от Фондация Primus Inter Pares (1989 – сребърна значка, 1990 – златна значка). Член е на редколегията на научното списание “Светът и словото” и “Медии и общество”.

Научете повече за Полша