“Литературната история на полското село – творчеството на Веслав Мишливски през последното двадесетилетие” – лекция на проф. дфн Калина Бахнева от цикъла “Най-новата полска литература – избрани аспекти”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
“Литературната история на полското село – творчеството на Веслав Мишливски през последното двадесетилетие” – лекция на проф. дфн Калина Бахнева от цикъла “Най-новата полска литература – избрани аспекти”
Начало:
21.02.2018 18:00
Край:
21.02.2018 20:00
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
, ,
Място:
Полонистичен кабинет № 149/ Pracownia Polonistyczna (gabinet 149)
Адрес:
Софийския университет/ Uniwersytet Sofijski
“Литературната история на полското село – творчеството на Веслав Мишливски през последното двадесетилетие” – лекция на проф. дфн Калина Бахнева от цикъла “Най-новата полска литература – избрани аспекти”

21 февруари, сряда, 18.00 ч.
Полонистичен кабинет № 149, Ректорат, Софийски университет, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Лекцията е посветена на идейно и естетическо новаторското творчество на Веслав Мишливски, познат у нас чрез превода на романа Камък върху камък. В лекционното изложение се разглежда художествената еволюция на автора на романите: Хоризонт(Widnokrąg, 1996), представящ оригинално композирания индивидуален спомен за Втората световна война и сталинизма, Реквием за стопанката (Requiem dla gospodyni, 2000), проблематизиращ промяната в социалното и личното общуване на обитателите на съвременното полско село, Трактат за беленето на боба (Traktat o łuskaniu fasoli, 2006), който под формата на разгърнат монолог разкрива житейската история на главния герой, Последното раздаване (Ostatnie rozdanie, 2013) представящ философско обобщение върху човешкото съществуване.

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на редица научни публикации в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите „Преселението на художественото слово” (1993) и „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).

Научете повече за Полша