София: Великденски органов концерт на Богдан Нарлох

« Назад към събитията
Събитие:
София: Великденски органов концерт на Богдан Нарлох
Начало:
27.03.2017 18:30
Край:
27.03.2017 20:30
Цена:
вход с покани/ wstęp na zaproszenia
Category:
Място:
Зала "Maeстро Георги Атанасов"/ Sala "Maestro Georgi Atanasow"
Адрес:
бул. "България" № 2/ bul. Bulgaria nr 2, Пазарджик/ Pazardżik
София: Великденски органов концерт на Богдан Нарлох

27 март, понеделник, 18:30 ч.
Обединена методистка църква “Д-р Лонг”, ул. “Г.С. Раковски” № 86

В програмата: Й.С.Бах – Токата и фуга ре-минор BWV 548, Оливска табулатура, Антонио Вивалди – „Пролет“ из „Годишните времена“ ор. 8 (обработка Бедржих Яначек), Едвард Григ – Норвежки танц ор. 35 № 1 (транскрипция за орган), Мечислав Сужински – Тъжна песен op.36, Ханс-Андре Щам – Rondo alla Latina, Ноел Гоеман – В тишината на нощта (из сюита „Sant Antonio“), Свере Ефтестьол – The Yarmouth Belle, Мариан Сава – Fuga-Bolero, Eнрико Боси – Скерцо op. 49 № 2

Богдан Нарлох завършва Музикалната академия в Гданск в класа на проф. Леон Батор. Участвал е в много курсове по интерпрета¬ция на органова музика, в т.ч. при Милан Шлехта в Прага, Ги Бове, У. Шпанг-Хансен. От много години е директор на Международния органов фестивал в Кошалин. През годините 1995-2014 съвместно с проф. Марек Топоровски организира ежегодните Общополски курсове по интерпретация на органова музика, протичащи под патронажа на ми¬нистъра на културата. Професор в Академията за изкуства в Шчечин. Активната му концер¬тна дейност включва рецитали, камерна музика и концерти с оркестри. Изявява се в Полша и в чужбина (в т.ч. Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Литва, Мол¬дова, Германия, Норвегия, Румъния, Словакия, Израел, Русия). В актива си има записи на CD, в т.ч. с предста¬вяне на исторически органи и орга-нова музика от Поморието. Освен изпълнителска дейност се занимава със строителство на органи, като си сътрудничи с Института за опазване на старините.

Научете повече за Полша