Пловдив – Лекция на проф. д-р Дариуш Рот “Полската средновековна литература”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Пловдив – Лекция на проф. д-р Дариуш Рот “Полската средновековна литература”
Начало:
27.10.2016 11:00
Край:
27.10.2016 13:00
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
,
Място:
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", зала "Koмпас"/ Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie, sala wykładowa "Kompas"
Адрес:
Пловдив/ Płowdiw
Пловдив – Лекция на проф. д-р Дариуш Рот “Полската средновековна литература”

27 октомври, сряда, 11.00 ч.
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, зала “Koмпас”

Съвместно с Филологическия факултет

Проф. д-р Дариуш Рот – литературовед, културолог и медиевист, преподавател в Силезийския университет в Катовице и Академията Ignatianum в Краков. Oт 2015 г. директор на Центъра за иновации, трансфер на технологии и развитие на Фондацията на Силезийския университет. През 2003-2013 е член на президиума на Върховния съвет на висшето образование. Експерт на Министерството на националното образование и на Националния център за изследване и развитие във Варшава, на Националната програма Foresight Polska 2020 и Фондацията за развитие на висшето образование. Рецензент в Националната програма за ризвитие на хуманистиката. Oт 2011 г. председател на Научния съвет на Института за регионални изследвания на Силезийската библиотека в Катовице.

Научете повече за Полша