Пловдив – Фестивал One Architecture Week (OAW) – Участие на полските архитекти Eва Рудницка и Марек Хапах (H2 architekci) в осъществяването на проекта “Citizen space”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Пловдив – Фестивал One Architecture Week (OAW) – Участие на полските архитекти Eва Рудницка и Марек Хапах (H2 architekci) в осъществяването на проекта “Citizen space”
Начало:
30.09.2016
Край:
09.10.2016
Category:
Адрес:
Пловдив/ Płowdiw

Пловдив – Фестивал One Architecture Week (OAW) (30 септември – 9 октомври)

Участие на полските архитекти Eва Рудницка и Марек Хапах (H2 architekci) в осъществяването на проекта “Citizen space”

През 2016 г. в центъра на внимание на OAW ще бъде публичното пространство в квартал Тракия на Пловдив. Тук ще бъде създадено място за срещи, дискусии, за провеждане на програмата на фестивала. Това място ще се превърне в постоянен елемент на градската архитектура. Реализирането на обекта ще се осъществи в сътрудничество с архитекти от Франция, САЩ, Австрия и Ирландия.

Eва Рудницка – завършила Ecole Nationale Superieure d’Architecture Paris la Villette, докторант във факултета Artes Liberales на Варшавския университет. Изследва въздействието на архитектурните и артистичните дейности върху формирането на местни общности. Ръководи архитектурни работилници, по време на които на място тестват архитектурни решения. Ръководи проекти, касаещи мобилни съоръжения в страната и в чужбина.

Maрек Хапах – автор на проекти в областта на жилищното строителство, градоустройството и партиципационната архитектура (участие на непрофесионалисти във взимането на решения относно формата на публични пространства). Ръководи студиото Н2 architekci. Лауреат на архитектурни конкурси.

Пълна програма на One Architecture Week 2016

Научете повече за Полша