“Полската историческа памет в контекста на дейността на Института за национална памет” – лекция на проф. Йежи Ейслер

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
“Полската историческа памет в контекста на дейността на Института за национална памет” – лекция на проф. Йежи Ейслер
Начало:
18.03.2016 10:00
Край:
18.03.2016 12:00
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
,
Място:
Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski
Адрес:
Ректорат, зала 1/ budynek Rektoratu, sala nr 1
“Полската историческа памет в контекста на дейността на Института за национална памет” – лекция на проф. Йежи Ейслер

18 март, петък, 10.00-12.00 ч.
Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Нова конферентна зала, северно крило, II етаж, вход свободен

Съвместно с Историческия факултет

“Полската историческа памет в контекста на дейността на Института за национална памет” – лекция на проф. Йежи Ейслер

Проф. д-р Йежи Ейслер – директор на варшавския отдел на Института за национална памет (oт 2002 г.). Повече от тридесет и пет години е свързан с Института по история на ПАН, в който ръководи секцията „Изследване на историята на Полша след 1945 г.“ В продължение на петнадесет години чете лекции в Института по история на Варшавския университет. Познавач на най-новата история на Франция и историята на Полша след Втората световна война (по-важни публикации: Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje /Март 1968. Генезис, развитие, последици (1991); Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989 / Очерки по политическа история на Полша 1944-1989 (1992); Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje / Декември 1970. Генезис, развитие, последици (2000, 2012); Polski rok 1968 / Полската 1968 година (2006); “Polskie miesiące” czyli kryzys(y) w PRL / “Полските месеци” или криз(и)ата в ПНР (2008); Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR / Преглед на първите секретари на ЦК на ПОРП (2014). Автор или съавтор на над тридесет книги, петстотин рецензии и научни и научно-популярни статии.

Книгите му неколкократно са награждавани с наградите “Kлио” (за изключителен принос в историческите изследвания ), на седмичника “Политика”, на полския ПЕН клуб. Награден със Сребърен медал “Заслужил за полската култура-Gloria Artis”, Златен кръст за заслуги и Офицерски кръст на Ордена на възродена Полша.

Научете повече за Полша