Полско-българска научна конференция “Земеделие и селски райони на Полша и България в рамките на ОСП 2014-2020 и след 2020 г.”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Полско-българска научна конференция “Земеделие и селски райони на Полша и България в рамките на ОСП 2014-2020 и след 2020 г.”
Начало:
12.09.2017 10:00
Край:
13.09.2017 18:00
Цена:
вход с покани/ wstęp z zaproszeniami
Category:
Място:
Полски институт/ Instytut Polski
Адрес:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12

12-13 септември, 10-18.00 ч.
Полски институт, вход с покани

Съвместно с Института по икономика на селското стопанство и продоволствието във Варшава, Държавния изследователски институт във Варшава, Института по аграрна икономика в София и Аграрния университет Пловдив

Полско-българска научна конференция “Земеделие и селски райони на Полша и България в рамките на ОСП 2014-2020 и след 2020 г.”

Kонференцията отваря поредната декада на научно-изследователското сътрудничество на Института по икономика на селското стопанство и продоволствието във Варшава и Държавния изследователски институт във Варшава с научни центрове в България и Полския институт в София.

Научете повече за Полша