Представяне на книгата на Петя Йосифова “Човекът-актьор в Театъра на Йежи Гротовски”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Представяне на книгата на Петя Йосифова “Човекът-актьор в Театъра на Йежи Гротовски”
Начало:
18.04.2016 19:30
Край:
18.04.2016 21:30
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
Място:
Театър-лаборатория "Aлма алтер"/ Teatr-Laboratorium "Alma Alter"
Адрес:
бул. "Цар Освободител" 15/ bul. Car Oswoboditel 15
Представяне на книгата на Петя Йосифова “Човекът-актьор в Театъра на Йежи Гротовски”

18 април, понеделник, 19.30 ч.
Театър-лаборатория “Aлма алтер”, Софийски университет, бул. “Цар Освободител” № 15, вход свободен

Съвместно със Сдружение “Забелски глас”

Представяне на книгата на Петя Йосифова “Човекът-актьор в Театъра на Йежи Гротовски” (издателство “Забелски глас”, 2016)

Публикацията ще представи проф. д.н.Камелия Николова, ръководител на катедра театрознание в НАТФИЗ.

Йежи Гротовски (1933-1999) – театрален режисьор, практик и теоретик на културата, педагог, автор на актьорски метод и един от най-големите театрални реформатори на ХХ век.

Гротовски се съсредоточава върху работата с актьора, формулира идеята за “тотален акт”, превръща театъра в лаборатория на актьорския метод. През 1965 публикува един от най-важните театрални манифести на XX век – Kъм бедния театър. Oтхвърляйки в театъра това, което не е необходимо за неговото съществуване, Гротовски оставя в него актьора и зрителя. По този начин стига до идеята за бедния театър, интегрална цялост, в която всичко се концентрира върху актьора.

Teaтърът на Гротовски е експериментална сцена, изследваща взаимоотношенията между сцената и публиката, която трябва да бъде активен участник в представлението.

Успоредно с експериментите, свързани с пространствени решения в театъра, Гротовски развива идеята за “тоталния акт” – такъв вид творчески процес, в който оголения актьор, черпейки от митове и архетипове, обединява общото и индивидуалното. Aктьорът в тоталния акт се оголва и стига до най-дълбоките пластове на психиката. Този феномен получава най-пълна реализация по време на съвместната работа на Гротовски с Ришард Чешлак в спектакъла “Непоколебимият княз” (1965) и с цялата трупа в “Apocalypsis cum figuris” (1968/69). “Apocalypsis….” е смятан за най-цялостно реализиране на идеята за бедния театър.

Книгата “Човекът-актьор в Театъра на Йежи Гротовски” живо дискутира революционното новаторство на Йежи Гротовски в необходимите контексти – социален, политически, религиозен.

д-р Петя Йосифова- хореограф, специалист в областта на съвременния танц, зам.-директор на Театър-лаборатория “Алма алтер”. Завършила е Софийския университет и Европейската танцова академия danceWEB във Виена. През 2015 г. защитава докторат “Драмата и драматизацията в театъра на Йежи Гротовски” в СУ “Св.Климент Охридски”.

Научете повече за Полша