Представяне на Музея на Втората световна война в Гданск и лекция “Полската нелегална държава – феномен в окупирана Европа” на Магдалена Яшча, историк в музея

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Представяне на Музея на Втората световна война в Гданск и лекция “Полската нелегална държава – феномен в окупирана Европа” на Магдалена Яшча, историк в музея
Начало:
09.03.2017 17:00
Край:
09.03.2017 19:00
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
,
Място:
Национален военноисторически музей/ Muzeum Wojskowo-Historyczne w Sofii
Адрес:
от ул. "Омуртаг"/ od strony ul. Omurtag
Представяне на Музея на Втората световна война в Гданск и лекция “Полската нелегална държава – феномен в окупирана Европа” на Магдалена Яшча, историк в музея

09 март, четвъртък, 17:00 ч.
Национален военноисторически музей, ул. “Черковна” № 92, вход свободен от към ул. “Омуртаг”

Съвместно с Националния военноисторически музей

През 2008 г. Гданск е избран за построяване на Музея на Втора¬та световна война и това не е случайно. Именно тук, на полуос¬тров Вестерплате, на 1 септември 1939 г. е осъществено германското нападение срещу полски военен обект, което се смята за начало на Втората световна война. Мисия¬та на музея е да се изгради модерна институция, в която да бъде разка¬зана историята на войната като най-големия катаклизъм на ХХ век. Тази задача не губи своята актуал¬ност до днес и въпреки факта, че са изминали над 70 години от избухва¬нето й, в Европа няма музей, който всеобхватно и цялостно да пред¬ставя протичането и същността на този конфликт.

Една от основните цели на музея е да запознае света с преживяното по време на войната от Полша и страните от Централна и Източ¬на Европа. Тези факти са твърде малко познати в Западна Европа и страните извън европейския континент.
В центъра на вниманието са съд¬бите на отделните хора, общно¬сти и народи. Военната история е използвана като фон на разказа за ежедневието на цивилните гражда-ни и войници, окупационния терор и такива явления като геноцида, съпротивата срещу окупатора и голямата политика. Целта на този начин на представяне на събития¬та е да бъде усетена изключител¬ността на преживяното по време на войната, в която най-много жертви дава цивилното население. (източник: www.muzeum1939.pl)

Oткриването на музея ще се със¬тои през 2017 г.

Научете повече за Полша