“Семейството – между традицията и промяната” – лекция на проф. дфн Калина Бахнева от цикъла “Най-новата полска литература – избрани аспекти”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
“Семейството – между традицията и промяната” – лекция на проф. дфн Калина Бахнева от цикъла “Най-новата полска литература – избрани аспекти”
Начало:
27.10.2017 18:00
Край:
27.10.2017 20:00
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
, ,
Място:
Полонистичен кабинет № 149/ Pracownia Polonistyczna (gabinet 149)
Адрес:
Софийския университет/ Uniwersytet Sofijski
“Семейството – между традицията и промяната” – лекция на проф. дфн Калина Бахнева от цикъла “Най-новата полска литература – избрани аспекти”

27 октомври, петък, 18:00 ч.
Полонистичен кабинет № 149, Ректорат, Софийски университет, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Семейството – между традицията и промяната – лекция на проф. дфн Калина Бахнева от цикъла „Най-новата полска литература – избрани аспекти”

Лекцията разглежда трансформациите в полското семейство след обществено-политическите промени от 1989 година. Те ще бъдат илюстрирани през призмата на романите на следните полски автори: Войчех Кучок (Говно) Кая Малановска („Дребните шемети на всекидневието“, „Гледай ме, Кларо”и Магдалена Тули („Италиански токчета“ и „Шум“).

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ “Св. Климент Охридски“. Автор на редица научни публикации, в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите “Преселението на художественото слово” (1993) и “Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).

Научете повече за Полша