“Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини” – лекция на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска за студентите-полонисти

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
“Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини” – лекция на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска за студентите-полонисти
Начало:
22.03.2016 11:00
Край:
22.03.2016 13:00
Category:
,
Място:
Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski
Адрес:
Полонистичен кабинет 149/ Pracownia polonistyczna im. Adama Mickiewicza nr 149
“Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини” – лекция на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска за студентите-полонисти

22 март, вторник, 11.00 ч.
Полонистичен кабинет 149, Ректорат, Софийски университет

Съвместно с Факултет по славянски филологии

“Съвременният полски език на територията на някогашните Покрайнини” – лекция на д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска за студентите-полонисти

Д-р Юлия Мазуркевич-Сулковска – славист, езиковед, работи в Катедрата по славянска филология на Университета в Лодз. Занимава се със сравнителна граматика на славянските езици, семантичен синтаксис, техническа терминология, правна лингвистика, проблематиката на съдебния превод, както и с полския език от Покрайнините. Провежда конфронтативни изследвания, включващи трите славянски езикови общности (полски – западнославянски, български – южнославянски, руски и белоруски – източнославянски). Aвтор на книгите: “Wyrażanie kategorii inchoatywności w językach polskim, bułgarskim i białoruskim” и “Słowiańska terminologia techniczna”, съавтор на съвместния труд “Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski i polski”. Ръководител на следдипломните курсове “Езиково обслужване на институциите на ЕС”, член на редколегията на списание “Południowosłowiańskie zeszyty naukowe”.

Научете повече за Полша