Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”. Лекция на проф. дфн Калина Бахнева “Не само с хляб ще живее човек. Гладът в полската литература”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”. Лекция на проф. дфн Калина Бахнева “Не само с хляб ще живее човек. Гладът в полската литература”
Начало:
01.12.2016 18:00
Край:
01.12.2016 20:00
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
,
Място:
Полонистичен кабинет № 149/ Pracownia Polonistyczna (gabinet 149)
Адрес:
Софийския университет/ Uniwersytet Sofijski
Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”. Лекция на проф. дфн Калина Бахнева “Не само с хляб ще живее човек. Гладът в полската литература”

1 декември, четвъртък, 18.00 ч.
Полонистичен кабинет № 149, Ректорат, Софийски университет, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Лекцията разглежда разнообразните философски и естетически прояви на “първичния инстинкт” в творчеството на полски автори (Стефан Жеромски, Хустав Херлих-Груджински, Виткаци) и представители на античното и западноевропейското художествено съзнание (Омир, Франц Кафка, Артюр Рембо).

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ “Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор на редица научни публикации, в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите “Преселението на художественото слово” (1993) и “Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).

Научете повече за Полша